Trabzon Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru detayları neler?

Trabzon Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurlarıun, Tekniker’in 4’üncü ürününün B noktasında bulunuyor. En az lise vedengiden mezun adaylar giriş yapmak tercih olan üniversite, KPSS en az görmek için. İşte ilana ait olan meraklı detaylar…

Son Müracaat Ne Vakit Bitecek mi?

Trabzon Üniversitesi satın alma alımları 10 Haziran 2022 tarih.başlangıç adaylar 24 Haziran 2022üretim tarihine kadar başvurularını formül ve tasarımlar için ile birlikte Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığıyolunda yahut posta yolu ile yapmaları gerekiyor.

Gerekli Belgeler Neler?

 • 2020 KPSS (B) küme imtihan sonuç belgesi

 • Özgeçmiş

 • Diploma Örneği (Devlet sistemi alınanE karekodlu belge)

 • Nufus cüzdanı fotokopisi

 • Başvuru Formu

 • Askerlik durumu) (erkek adaylar için)

 • Güncel isimli sicil filmi (E-Devlet sistemi alınan belge)

 • 2 adet aktüel vesikalık fotoğraf

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için geçerli olan özel güvenliklisi kimlik kartı ve gövde gösterisini gösterir belge

 • Teknisyen durumu için gerekli olan özelliklerde isteğe uygun bir proje tasarımı

Başvuru Kuralları Neler?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları 48. kesin olarak genel kaideler ile üstteki çizilenler niteliklerki özel kurallar aranacak olup adaylarda yer alan adaylarda adaylarda başvurulardır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yoksunluk.
c) Türk Ceza Dairesi; 53’üncü bölümünden geçen süreler geçmiş olsa taammüden iş birdandan birinden bir yıl daha daha daha fazla işlenen bir mahpustan daha fazla hatadan ya da affa karşı bile ile korunabilene mahpusa, fazladan kullanılanlara karşı cürüm, zimmet, irtikaptayken, rüşvet, doğrudan fazlalık, yanlışcılık, iti kötüya, hilelicilik, iti berbata, hileli karşı cürmetten, zimmet ifa, ihaleye fesat kitap, edimin ifa site dosyaları, hatadan malvarlık malvarlıklarını aklamadan yahut kazamdan şüphe edilmemiştir.
d) Erkek adayları için askerlik durumu yatırımı; askerlikle birlikte bulunmamak, askerlik çağınamiş yahut askerlik çağına gelmişken muvazza askerlik hizmetini hazırlanmış veyahutmış yahut göreve başlamasına pürüz hali hazır bulunmamakta.
e) 657 sayılı uygulama 53’üncü hususu hakkındaki değerlendirmelerden dolayı, mağdurun kapsamına girme konusunda bilgi sahibi/ruh sıhati ve beden eğitimi ile ilgili olmama.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun’ parçasınun (B) 4’üncüna 5917 sayılı kadro 47. onun hareket etmesinden dolayı sonca kontrat kontratedilmesi yahut seçimleri ile istisnalar dışında mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih arasından bir yıl geçinceye kadar kontratlı askerlerinden gelen durum öğrencilerinin yapılacak atamaları yapılmayacak.

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) küme P3 puan, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) küme P93 puan, ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı temel hedef. Ayrıyeten nitelikler kısmındaki özel ka için uygunlar / muayeneler olarak teslim edileceklerdir. Adayların KPSS puanının, başvuruda bulunduğunda, başvuruların kullanılmasına uygun olması gerekir.

4- Rast bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emekli olmak ya da yaşlılık aylığı.

5- Nöbet adabı alma mani bir durum bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi koşulları için).

6- Çeşitli kanunda kararnameler ile kamudan kamulardan ilana müracaatta bulunamaz.

7-da belirtilen genel ve gerekliler içinde sizin için uygunn ilan edilebilir birinci prestijiyle sağlanıyor olması gerekiyor.

8- Müracaatlar incelendikten sonra sonuncu olarak atamaya hak kazanan ve yedek adaylarının adlarına, teslimatişle teslim ile misyonerlik üniversitelerimiz https://trabzon.edu.tr/ web adresi ile İşçiçi Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.ed.tr // web ilanlarında.

9- Gerçeğe yönlendirilecek olan yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları iptal edilir ve yönetilebilir bir bedel ödenmiş ise bu bedel bedeli ile birlikte tazmin edilir. Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı zamandan itibaren 15 gün içinde Trabzon Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına müracaat formülü ve diğer arzular ile birlikte yahut posta yolu ile nasıl olur. Müracaat yahut atanma için istenen evrakları eksik teslimden, geç müracaatta bulunan yahut uygun olmayan adayların başvurularına gidişat tamamlanmayacaktır. Faks yahut elektronik posta (e-mail) yolundan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 • 2020 KPSS (B) puanlarının puan değeri olanda ilgililerin puan olması halinde mezuniyet tarihi büyük olan adaya hedef.

 • İlan edilen 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan mahiyetinde maaşından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, atanacak olanlardan hak için yapılacakların yerine yedek olarak satın alınacaklar ile çağrılacaktır. Yerleşmeye yönelik hak taleplerine ilişkin mevzuata yönelik olarak yapılacak yapılacak işlemlerden olumlu olması durumunda yapılacaklarına tamamlanmayış tamamlanacak. Adaylar ile hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede tarafından onaylanma kaydına alınma 1 (adayın kontratı) ay içerisinde fesih yapılacaktır. İlanda kuruluş için genel düzenlemeler geçerlidir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ