Yaşam Alanlarında İnsan Hayvan Birlikteliği Çalıştayı Düzenlendi

İzmir Barosu Hayvan Hakları Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Hayvan Hakları Kümesi “Yaşam Alanlarında İnsan Ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı” İzmir Barosu Salonlarında gerçekleşti.

Çalıştayın birinci gününde “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları”, “Hayvanlar İçin İnançlı Kentler” ve “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları” başlıklı üç oturum gerçekleştirildi. İkinci gün ise atölye çalışmaları yapıldı.

Çalıştayın sunumunu Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nden Asena Gülmez gerçekleştirirken, açılış konuşmaları da Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Barosu Liderleri tarafından yapıldı.

HAYVANLAR DA KENTİN BİR PARÇASI

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Lideri Nazlı Kayı açılış konuşmasında, hayvanlara mal değil can olarak bakılması gerektiğini söz ederek “Hayvanların da birlikte yaşadığımız bu kentin kesimi olduklarının farkında olmamız, ona nazaran de bütün haklarını muhafazamız gerekiyor. Bu manada Baro, Kent Plancıları Odası, Mimarlar Odası, hayvan haklarını savunan oluşum ve şahıslar, kamu ve mahallî idare temsilcileri ile çok çeşitli disiplinleri kapsayan bir program hazırladık ki, bu haklarla ilgili daha geniş ve bütüncül bakış ortaya koyabilelim” dedi.

İNSAN HAYVAN BİRLİKTELİĞİ ÇALIŞTAYI BİRİNCİ KERE GERÇEKLEŞTİ

İzmir Barosu Lideri Av. Özkan Yücel konuşmasında, “Ne vakit ki bu dünyanın yalnız bize ilişkin olmadığını; üzerindeki tüm canlılarla birlikte paylaştığımız, çocuklarımızdan ve gelecekten emanet aldığımız bir varlık olduğunu kabulleniriz, buna uygun bir ömür stili ortaya koyarız; işte o vakit adaleti sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bugün maalesef hayvanların ömür alanlarını hunharca ele geçiriyoruz, binalar kuruyoruz. Her gün vefatlarını seyrediyoruz. Onları koruyacak paydaşlıklar yaratamıyoruz. Ve aslında dönüp gerimize da bakmıyoruz birden fazla defa. Türkiye’de birinci sefer gerçekleştirilen Ömür Alanlarında İnsan ve Hayvan Birlikteliği Çalıştayı’nın nasıl bir ortada yaşayabiliriz, nasıl birlikte var olabiliriz sorularına katkı sunacağına inanıyorum.”

HAYVAN VE HAYVAN SEVERLERE ŞİDDET ARTTI

Hayvanlara ve hayvan severlere yönelik şiddetin arttığına vurgu yaparak oturum açılışını yapan Av. Şefika Yıldırım Sert moderatörlüğünde gerçekleşen “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Hayvan Hakları” başlıklı birinci oturumda, Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nden Fatma Biltekin hayvan hakkı ihlalleri raporunu sunarak sayısal bilgilerle ihlallerin çarpıcı sonuçlarına değindi. Akabinde Av. Tuğçe Berber hayvan hakkı kavramından, ideolojide hayvanlara bakış açısından, milletlerarası hukuk ve ulusal mevzuatta hayvanların pozisyonundan kelam etti. Muharrir aktivist Yalçın Ergündoğan medyada yer alan haberler üzerinden hayvan haklarının değerlendirmesini yaparken lisandaki ve zihindeki türcülüğe vurgu yaptı. Av. Melike Özdemir Ballı’nın 5199 sayılı Hayvanları Müdafaa Kanunu’nda yer alan belediyelerin sorumlulukları, cezai yaptırımlar ve ihlaller karşısında başvurulacak yollar sunumuyla oturum son buldu.

KENT PLANLARINDA HAYVANLAR DA YER ALMALI

Kentlerde modernist yaklaşım sonucu her alanda göz arkası edilenlere değinen ve kent planlarında kırılgan kesitler ile hayvanlara da yer verilmesi gerektiğini söz eden Mete Hüsünbeyi moderatörlüğünde gerçekleşen “Hayvanlar için İnançlı Kentler” başlıklı öğlenden sonraki birinci oturumda; Dört Ayaklı Kent platformunun kurucusu Dr. Mine Yıldırım, kentte hayvanları etkileyen tahribatlardan, kent merkezlerinden hayvanların toplanarak çeperlere gönderilmesinden, kent ömrüne ahenk sağlayan hayvanlardan kelam etti. Akabinde Kent Plancıları Odası İzmir Şubesi Kent ve Hayvan Komisyonu’ndan Ayçin Vural ve Sima İpekyüz, hayvanların hayatını etkileyen mega projeler, imar müsaadeleriyle ömür alanlarının tahribatı üzere hususlara değinerek rehber haritalama, izleme ve tesirli kara düzenlemeleri konusunda bir rehber hazırlayacaklarını belirtti. Son olarak Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden Mihriban Artıktay sunumunda insan ve hayvan birlikteliğini yer ve yapılar üzerinden kıymetlendirerek, doğal ömür alanlarının yapılaşmaya açılmasından sonra yaban hayatının kent merkezlerine ilerlemesinden, tahlil için tabiatla uyumlu yapılaşma gerekliliğinden kelam etti.

KAMU TEMSİLCİLERİ İLE FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU

Hayvanları Muhafaza Kanunu’nda yer alan kurumsal karmaşalara vurgu yaparak açılışı yapan Mustafa Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen “Kentsel ve Kırsal Alanlarda Kamu Kurumlarının Hayvan Hakları Konusundaki Sorumlulukları” başlıklı son oturumda ise 5199 sayılı maddede misyonlu kamu kurumları temsilcilerinin sunumları gerçekleşti. Tabiat Müdafaa ve Ulusal Parklar İzmir Vilayet Şube Müdürlüğü’nden Veteriner Doktor Göksel Ateş kurumun maddedeki vazifelerinden ve saha çalışmalarından kelam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat ise belediyenin sorumluluklarını hatırlatarak İzmir genelinde yer alan hayvan bakımevlerinin yeni durumlarından, uygulamada karşılaşılan meselelerden kelam ederek yeni kurulan PAKO’nun bir barınak olmadığına, toplumsal ömür yerleşkesi olarak nitelendirdiklerine vurgu yaptı. İzmir Tarım ve Orman Vilayet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sıhhati ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özgür Baş ise sunumunda kanun uyarınca uygulanan idari para cezalarından, kurumun uyguladığı aşılama ve besleme çalışmalarından kelam ederek mevzuatta yer alan yönetmeliklere değindi.

Her oturum sonrasında soru – yanıt kısmında yer iştirakçilerin katkı ve sorularının çözümlenmesi sağlandı. Bilhassa kamu kurumları temsilcilerinin olduğu son oturumun soru – yanıt kısmına iştirakçilerin ilgisi ağırdı. Öğlen ortasında dağıtılan yemekler ve tüm çalıştay boyunca sunulan ikramların vegan hayat biçimine uygun oluşu da iştirakçiler tarafından en çok ilgi gören bahislerden biri oldu.

ATÖLYELERE İLGİ YOĞUNDU

Çalıştayın ikinci gününde ise yeniden İzmir Barosu binasında “Kent Planlamasında Hayvanların Yeri”, “Birlikte Ömür ve Toplumsal Farkındalık”, “Doğal Hayatın Korunması ve Geliştirilmesi”, “Kamu- STK İşbirliği ve Yöntemleri” ve “Kent Hayatında Hayvan Hakları” başlıklı beş atölye çalışması düzenlendi. Bu atölyelerde her başlık konusunda yer alan yeni meseleler farklı meslek ve kümeden iştirakçiler ve konuşmacılarla birlikte kıymetlendirilerek ortak tahlillere ulaşıldı. Gün sonunda her atölye oluşturduğu raporu tüm iştirakçilere sunarak sonuçlar üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Hiçbir canlının bir oburunun menfaati uğruna eziyet görmediği bir dünyada, daima birlikte yaşamanın da mümkün olduğuna dikkat çekmek isteyen çalıştayın sonuç bildirgesinin ilgili tüm kurumlara gönderileceği belirtildi. Çalıştay’ın tümü İzmir Barosu ve Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Youtube sayfasında yayınlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı