Thodex mağduru zararının giderilmesi için dava açtı

Mağdur S.K’nın avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan, Thodex ismiyle internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş’nin, kripto paranın alımı ve satımı konusunda yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren bir ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.

Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen S.K’nın, davalı şirket ile kripto para alım-satımına yönelik hizmet mukavelesi imzaladığı vurgulanan dilekçede, bu mukavele mucibince S.K’nın davalı şirkete ilişkin web sitesi üzerinden kripto para üniteleri üzerinde alım-satım süreçleri yapabileceği, davalı şirketin ise bu süreçler sonucunda komite bedeli talep edeceği kaydedildi.

Dilekçede, “İş bu kontrat kapsamında müvekkil, davalı şirketin https://www.thodex.com/ adresli web sitesi üzerinden 150k adet BitTorret, 50k adet Hoolocin, 15k adet Dogecoin, 3k adet Stellar ve 7k adet Ripple cinsinde kripto para satın almıştır.

Müvekkil satın aldığı kripto paraların o anki piyasa pahası olan yaklaşık 160 bin lirayı davalı şirketin banka hesabına yatırmıştır” denildi.

Lakin davalı şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer’in S.K’nın da ortalarında bulunduğu çok sayıda şahıstan aldığı paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçtığı vurgulanan dilekçede, bu konuda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunulduğu, başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği anımsatıldı.

Dilekçede, taraflar ortasındaki finansal hizmete yönelik mukavele kapsamında, S.K’nın davalı şirkete ilişkin web sitesinde süreç yapma yetkisi bulunduğu vurgulanarak, “Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar tıpkı platformda satmak istemişse de, davalı şirket süreç yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup, müvekkilin süreç yapmasını engellemiştir.

Davalı şirketin kontrata karşıt hareketleri ve cürüm teşkil eden hareketleri nedeniyle müvekkil, satın aldığı kripto paralar üzerinde süreç yapamadığı üzere, kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamamaktadır” tabirlerine yer verildi.

Davalı şirketin, kripto para satma süreci ismi altında S.K’dan aldığı paraları, ortadaki finansal hizmet mukavelesine karşıt bir formda kullandığı belirtilen dilekçede, bu biçimde S.K’yı aldattığı ve maddi ziyana uğrattığı savunuldu.

ŞİRKETİN MAL VARLIKLARINA ÖNLEM KONMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede, S.K’nın uğramış olduğu ziyanının giderilebilmesi ve alacak hakkının teminat altına alınabilmesi için acilen, davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına önlem konularak üçüncü bireylere periyodunun önlenmesini talep edildi.

Davalı şirket ve yetkilileri aleyhine dolandırıcılık ve sair hatalar üzerinden yürütülen ceza süreci nazara alındığında, şirket malvarlığının makus niyetli bir biçimde tasfiye edilme teşebbüslerinin önlenmesinin mecburî olduğu vurgulanan dilekçede, “Müvekkil kripto para satım bedeli olarak yaklaşık 160 bin lira fiyatında bir ödeme yapmışsa da, kripto para ünitelerinin piyasa bedellerinin, anlık olarak ve geniş kapsamlı değişkenlik göstermesi nedeniyle, müvekkilin satın aldığı kripto paranın şuan ki Türk lirası karşılığının tarafımızca hesaplanabilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle (mahkemeden) dava konusu alacak ölçüsünün tam bir halde tespit edilebilmesi ismine uzman incelemesi yaptırmasını talep etmekteyiz” sözlerine yer verildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107/1. hususu uyarınca bu davanın bilinmeyen alacak kapsamında açılma zaruriliği bulunduğu kaydedilen dilekçede, belgisiz alacak kapsamında fazlaya ait hakları gizli kalmak kaydıyla, şimdilik bin lira fiyatındaki meblağın davalı şirket tarafından ödenmesine karar verilmesi de istendi.

KAYNAK: AA