Biyolojik servet! Hepsi koruma altında…

Meclis İklim Değişikli-ğini Araştırma Komisyonu’nda görüşülen ‘biyolojik afet’ hazırlığı, çağdaş vakitte Nuh’un gemisini çağrıştırdı. Tarım ve …

Posted On