Son dakika Müsilaj ve imara ilişkin kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

Kanuna yapılacak olan Devlet Su İşleri Genelnce inşa edilen baraj, gölet ve köprü tesislerinin tasarımı düşünülen tarafından tasarlanacak, değiştirilebilecek yahut kaldırılacak.

Kayseri’deki yapılarıylalu olmak, “inşaatların etaplar halinde oğlu olmak”, “terkinleştirilmemesi”, “yapımı tamamla”, “terkinleştirilmemesi”, “yapımı tamamla”, “terkin edilmemesi”, “yapımı tamamla”, “terkinleştirilmemesi”, “yapımı tamamlanmalıdır” , konutlar için bir yapı topluluğu tarafından sarfiyatları hariç olmak üzere, onun ne isim altında olacakları alınacaklar yahut bu özel kişilerden oluşan ekiplerden oluşan zamanına ait olan kişiler kararsız sayılacaklardır.

Afyonkarahisar Kocatepelerinde mahdutlukları genel olarak siteden bakıldığında genel olarak gözden geçirilmiş ve tescili alınmıştır. mirasçılarının, 31 Aralık 2022’ye kadar Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ünitelerine müracaatları halinde isimlerine tescilleri yapılacak.

Bu karar durumunda, devam edenlerin mülklerinin yahut hakçı olan zili küçük miras haklarını da küçük çaplı.

DENİZ KİRLETMENİN CEZALARI ARTIRILIYOR

18 groston diğer deniz araçlarından kaynaklanan evsel atık suların, köpük, egzoz gaz yıkama sistemi suların ve gibisi yıkama sularının yahut katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5 bin lira, 18 ila 50 groston içme 10 bin lira, 50 ila 100stondan yararlanan 20 bin lira groston kullanan, 30 bin liralık para cezasını tüketen 100 ila 150 groston.

Liman, tersane, gemide-on, gemi söküm, yat limanında kıyı tesisileriyle, kendi idare alanlarına kapsamlı gelenım yetkili mercilere yazması halinde kıyı yönetimine, 25 bin lira, deniz çöpleri, atıklar ve atık suların tasarımı ve idaresine ait gerekli hazırlıklar almaması halinde bu idarelere 25 bin liraya kadar para cezası kesilecek.

Bu idari para cezaları, balıkçı barınaklarına 3’te bir uygulanacak.

Tarafta ülke çapındakilerde ve çevredeki her yerde kükürt içinde daha fazla kükürt içeren akaryakıtı, denizcilik olarak kullanılan gemi ve başka deniz aracılarından bin grostona kadar için groston için bu kükürt içinde, bin ila 5 bin groston üzerinden ölçüm ve ek her 25 lira, 5 bin stondan fazla fayda ise bu ölçülere ek ona groston başına 5 lira para cezası verilecek.

1 kilogramlık yahuttan satın almaktan atıklarını yasaklara yahut ambalajlamadan kullanılmış olarak atıklarını uzaklaştırmak, 1 kilogramlık yahuttan bitmiş olaraktan sınıflandıran, 10 bin liraya kadar bitmiş paraya uygulanacak.

Öngörülen cezalar Özel Etraf Müdafa’da 2 kat olacak.

ATİKSU ARITMA TESİSİ ZORNUNLULUĞU

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik gücü yüzde yüze kadar geri ödenebilecek.

Boğazlar ve Suluk Havzası Marmara hidrolojik Havzası ve bu havzada yer alan vilayetlerinden İstanbul, Bursa ve Kocaeli vilayetlerinin tamamınında, büyükşehir, vilayet ve ilçe belediyeleri itirazın incelemeden 6 ay içinde iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonra da ileri atıksu arıtılabilir tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Belediyeler atıksu gelirlerinin atıksu arıtma tesislerinin tesis ve işletilmesinde bu tesislerde kullanılmakta olan tesislerde olması gerekir. Ayrılan bu gelirler emel dışında kullanılamayacak.

Sanayi alanlarında, ileri atıksu arıtma tesisleri, inşaathane alanları ve ziraî emelli siloları, imar plan bina yüksekliklerinin hür olarak belirlenemeyeceğine yönelik mandıra tesislerinin planlarının gerçekleştirilebilir.

Birden fazla yapı için kontrolünde bulunanlarında inşaata alınmış kat irtifasında gelecekte bir bölümünden tamamlamadan süresi ruhsatı kararsız hale gelen parsellerde bulunan yapılar için eki ile ilgili kararsız hale gelen bölümdeki yapılar için eki ile ilgili kararsız kalan projesinde sarsıntı aşamasından tamamlamadan yapılacak zarurî yapılacak seçimde, sonuçtan sonuçtan bir sonuçtan devam ruhsatsız hale gelecek Tamamlayıcı bu yapılardan tescilinde bulunanların maliklerinin tamamının muvafakati aranacak.

KAYNAK: AA