SGP’ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 64 oldu

Satınalma gücü paritesi (SGP) detaylı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylelikle ülkeler ortasındaki fiyat seviyesi farklılıkları giderilmekte ve memleketler arası manada gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye nazaran kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2021 yılı süreksiz sonuçlarına nazaran 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu kıymet Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Hür Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke ortasında SGP’ye nazaran kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının 177 üzerinde, Arnavutluk ise 68 altında kıymete sahip oldu.

SGP’ye nazaran kişi başına GSYH endeks pahaları, 2021
[AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)

Türkiye’nin 2021 yılı kişi başına fiili ferdi tüketim seviyesi 71 oldu

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin izafî refah seviyelerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili ferdî tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili kişisel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet yahut kar emeli olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sıhhat vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili ferdi tüketim seviyesi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke ortasında kişi başına fiili kişisel tüketim kıymeti en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

SGP’ye nazaran kişi başına fiili ferdî tüketim pahaları, 2021
[AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)

Türkiye’nin fiili ferdî tüketime ait fiyat seviyesi endeksi 35 oldu

Fiyat seviyesi endeksi, ülkelerin ulusal para ünitelerinin mukayeseli olarak döviz kuruna nazaran alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat seviyesi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “ucuz” olarak söz edilmektedir.

Türkiye’nin fiili ferdi tüketime ait fiyat seviyesi endeksi, 2021 yılı süreksiz sonuçlarına nazaran 35 oldu. Bu kıymet, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan tıpkı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 35 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı