Paraguay ‘soykırım’ kararını geri çekecek

Menekşe şunları söyledi: “Paraguay Parlamentosu 2015 yılında Ermeni soykırım yasa tasarını kabul etti. İki yıl evvel Paraguay’dan 12 kişilik bir heyet geldiğinde Meclis’te bunlarla toplantı yaptım. Türkiye ile ilgili ticari, ekonomik iş birliği için yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından Ermeni soykırım yasa tasarısını kendilerinin kabul ettiğini söyledim. ‘Madem biz dostluk bağlarını güçlendirmek istiyoruz, bu dostluk bağlarının güçlü kılınabilmesi için, dostluk bağlarının sürekliliğinin sağlanması için sizden istirhamım, senatonuzda bu mevzuyu tekrar gündeme getirip, kararınızı geri çekmeniz âlâ olacak’ dedim.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

“Senato Lideri ‘Söz veriyorum senatoda tekrar gündeme taşıyacağım’ dedi. ‘Bizi çok keyifli edersiniz’ dedim. Biz Paraguay’la bu geri çekmeyi sağlayabilirsek dünyaya örnek olacak. ‘Ermeni diasporası çok güçlü, çok lobileri var, çok çalışıyor lakin en azından iş birliğine, dostluğumuza ziyan vermek istemiyorsak bunu muhakkak tekrar değerlendirip, geri çekmenizi istirham ediyorum’ dedim.”