Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

tarafından
4
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilgilerine nazaran, Şubat sonu prestijiyle, özel bölümün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna nazaran uzun vadeli kredi borcunun 388 milyon dolar artarak 164,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 172 milyon dolar artarak 9,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya nazaran dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, bir evvelki yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 553 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 875 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Birebir devirde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise kıymetli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Kelam konusu devirde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2 milyon dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, 2020 yıl sonuna nazaran bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon dolar artışla 6,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Alacaklıya nazaran dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ait olarak, Şubat sonu prestijiyle tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir evvelki yıl sonuna nazaran 618 milyon dolar azalarak 109 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ait olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir evvelki yıl sonuna nazaran 53 milyon dolar artarak 9,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,4 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1’inin dolar, yüzde 33,7’sinin Euro, yüzde 2,5’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise öteki döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,9 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7’sinin dolar, yüzde 34,7’sinin Euro, yüzde 26,2’sinin Türk lirası ve yüzde 2,4’ünün başka döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Dal dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu prestijiyle, 164,4 milyar dolar fiyatındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Birebir devirde, 9,9 milyar dolar fiyatındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 15,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel dalın yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu prestijiyle kalan vadeye nazaran incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,8 milyar dolar fiyatında olduğu gözlendi.

KAYNAK: İHA