Merkez Bankası 2021 yılı enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II Bilgilendirme Toplantısında sunum yapıyor. Rapordan öne çıkanlar ve Lider Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2021 YILI ENFLASYON İDDİASI

“Para siyasetinde ihtiyatlı duruşun kıymetinin arttığı bir periyoda girdiğimizi kıymetlendiriyoruz. Türkiye’nin dış talebini resmeden global büyümeye dair ocak enflasyon raporu periyodunda çizilen olumlu görünüm korunmaktadır. Salgının aşikâr hizmet kesimlerinde istihdamı sınırlayıcı tesirine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor. Enflasyonun 2021 yıl sonunda %12,2 olarak gerçekleşeceğini varsayım ediyoruz. (önceki %9,4) ” dedi.

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan iktisat toparlanmaya devam etmekte. Bilhassa imalat sanayi ve global ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Kısa vadede Avrupa ülkelerinde yavaşlama beklenirken, ABD ekonomisindeki güzelleşme besbelli formda görülmekte.


 -2021 yılı büyüme kestirimlerini mercek altına aldığımızda kimi Avrupa Ülkelerinde bir ölçü düşüş görülürken ABD ve İngiltere başta olmak üzere besbelli bir düzgünleşme görülmektedir. Ocak ayı enflasyon raporundaki olumlu görünüm korunmakta.

– Düşük faiz ortamının daha uzun süreceğine dair güçlü kelamlı yönlendirmelerine karşın maliyet taraflı global enflasyon baskılarının global piyasalarda yol açtığı dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Para siyasetinde ihtiyatlı duruşun değerinin arttığı bir periyoda giriyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde şubat ayından itibaren portföy hareketleri çıkış istikametine dönmüştür.

– İktisadi faaliyet, geçmiş öngörülerimizle güçlü seyrini korumuş ve uzun devir eğiliminin üzerinde seyretmiştir. Yurt içi talep epey güçlü bir eğilim seyretti. Makine ve teçhizat yatırımları yüksek oranlı bir artış kaydetmiştir.

– İmalat sanayindeki kuvvetli ivme dallar itibariyle geniş bir yayılım sergiledi. İmalat endüstrinin genelinde olumlu bir seyir izlendi. Yüksek frekanslı datalar kredi gelişmeleri ve denetimli normalleşmeyle iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etti. İktisadi faaliyet üzerinde riskler bulunmaktadır. Yılın ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyetin yavaşlayacağı iddia edilmektedir.

– Bu devirde hizmet dallarının salgından olumsuz etkileniyor oluşu ve işgücüne iştirak oranlarındaki artış tesirli olmakta. Aşılama sürecinin devamıyla hizmet dallarına yönelik görünümün uygunlaşması ve turizmin sürat kazanmasıyla istihdamın da gelişmesi beklenmekte.

– Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında toparlanmaya başlayan yatırım talebi ikinci çeyrekte güç kazandı. Yatırım eğiliminin beklendiği görülmekte. İhracat birinci çeyrekte artışını sürdürmekte. Güçlü iç talep ve artan emtia fiyatları ithalat fiyatlarını olumsuz etkilemekte. Yüksek frekanslı datalar altın ithalatının mart ayında tarihî ortalamalarının altına indiğini göstermekte. Bu eğilim dış ticaret hadlerinin cari istikrar üzerindeki olumsuz tesirini hafifletmektedir.

– Sıkılaşmaya karşın ferdî kredilerde yükseliş eğilimi sürüyor. Kredilerin büyüme suratı ve kompozisyonu kritik ehemmiyettedir. Sıkı para siyaseti duruşunun enflasyonda düşüş önceliğiyle kararlılıkla sürdürülmesi, oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir

 

– Ticari kredilerdeki artışın işletme sermayesi yanı sıra son devirde yatırım gayeli olarak kullanılması verimlilik ve büyüme açısından memnuiyet vermektedir. Enflasyon görünümü üzerinde tesirli olan talep ve maliyet taraflı ögeler para siyasetinde ek sıkılaştırma gerektirmektedir. MB orta vadeli enflasyon görünümüne ait mart ayından önden yüklemeli ve güçlü bir mali sıkılaştırma yapmış nisan ayında sıkı para siyasetini korumuştur.

– MB fonlaması sade bir operasyonel çerçevesinde açık piyasa süreçleri ve swap süreçleri kanalıyla yapılmış ve gecelik faizler MB siyaset faizi etrafında oluşmuştur. Dezenflasyon odaklı para siyaseti duruşu ülke risk primi ve dış finansman imkanlarında kalıcı düzgünleşme için kritik değer arz etmektedir.

– Milletlerarası emtia fiyatlarındaki seyir, güçlü iç talep arz kısıtları enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir, ve birikimli döviz kuru tesirleri enflasyon görünümünü olumsuz görünmeye devam etmektedir. Salgınla birlikte 2020 yılı hane halkı tüketim kalıplarında değerli değişiklikler olmuş enflasyon sepeti güncellenmiştir.

– Enflasyon kestirim siyaseti kısa vadede etkilendi. Yük değişiminin tesiri düzeldiğinde birinci çeyrek tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri geçmiş öngörülerimizle uyumlu seyretmiştir. Enflasyonda birinci çeyrekte görülen yükselişte temel mal ve güç kümeleri öne çıktı. Enflasyon eğilimi temel mallarda birikimli döviz kuru tesirlerinin zayıflamasıyla bir ölçü gerilerken işlenmiş ve besin ve hizmetlerde yükseldi.

 Bu devirde iktisadi faaliyetin iç ve dış kaynaklı olarak daha güçlü seyrettiğini kıymetlendiriyoruz. Dış talep ve ihracat ise salgınna karşın epeyce canlı seyretmekte. Enflasyon üzerindeki talep istikametli baskıların hafiflemeye başlayacağını öngörmekteyiz. Birinci çeyrekte TL’de gözlenen değerlenmeyle döviz kuru tesirleri kısmen hafiflerken ithalat fiyatlarındaki besbelli artışlar enflasyonun artışında besbelli rol oynamıştır.

– 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 12.2 (önceki yüzde 9.4). olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7.5’a, 2023 yıl sonunda ise orta vadeli gaye olan yüzde 5 düzeyine gerileyerek istikrar kazanacağını kestirim ediyoruz.

– Enflasyonda düşüş olana kadar sıkı duruş büyük kararlılık ve sabırla sürecek. Siyaset faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde belirlenecek