Kuveyt Türk’ten çocukların para ve tasarruf algısına ışık tutan araştırma

tarafından
8
Kuveyt Türk’ten çocukların para ve tasarruf algısına ışık tutan araştırma

Kuveyt Türk’ten çocukların para ve tasarruf algısına ışık tutan araştırma

Kuveyt Türk, hesabını bilen ve keşfetmeyi seven çocuklar için Dijital Kâşif eserlerini hayata geçirmesinin akabinde 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik araştırma da yaptırdı. Çocukların ve ebeveynlerin iştirakiyle yapılan Para ve Tasarruf Algısı Araştırması değerli sonuçlar ortaya koydu.

“Tasarruf nedir?” sorusuna çocukların yüzde 67’si “harcamaların kısıtlanması” yanıtını verdi. Çocukların yüzde 42’si harçlıklarını biriktirirken, yüzde 56’sı hiç tasarrufta bulunmuyor. Çocuklar aylık harçlıklarını en çok yiyecek için harcıyor.

Çocukların yüzde 99’unun banka hesabı bulunmazken, yüzde 67’si bankaların para alıp verme işine, yüzde 18’i para biriktirmeye ve yüzde 14’ü de para kazanmaya aracılık ettiğini belirtiyor. Çocukların yüzde 91’i ise banka kartı sahibi olmak istiyor.

Seçkin finansal eser ve hizmetlerini faal formda tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, çocuklara özel tasarladığı Dijital Kâşif eserlerini müşterilerine sunmasının akabinde çocuklara yönelik değerli bir araştırmaya imza attı. Kuveyt Türk’ün, memleketler arası pazar araştırma ve danışmanlık şirketi olan Xsights ile yürüttüğü “Para ve Tasarruf Algısı Araştırması” ile Türkiye’de yaşayan 6-15 yaş ortası çocukların para ve banka kavramlarına bakış açıları, harcama alışkanlıkları ve tasarruf algıları hakkında dikkat cazip sonuçlara ulaşıldı.

“Bilime değer veren Dijital Kâşifler yetişsin istiyoruz”

Araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Kişiselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Çocuklara özel tasarladığımız Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Taşınabilir Uygulamadan oluşan Dijital Kâşif eser kümesiyle çocuklarımızın finansal süreçler konusunda tecrübe kazanmalarını ve finansal okuryazarlık seviyelerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bu emele ulaşmak için çalışmalarımızı yalnızca eserlerimizle hudutlu tutmayıp çocukların tasarruf ve para algısını ölçerek mevzuyla ilgili kamuoyunda bir farkındalık oluşturmayı da hedefledik. Bunun için çocuklarımızın iştirakiyle bir araştırma gerçekleştirerek paraya ve birikime bakış açılarını anlamak istedik. Araştırma sonuçlarının ülkemize ve bölümümüze, bu hususta yapacakları çalışmalarda ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bilime ve teknolojiye kıymet veren, merak eden, sorgulayan ve geleceğe taraf verecek çocuklar yetiştirmeyi tüm toplumun sahiplenmesi gereken kıymetli bir konu olarak görüyoruz. Bu emelimize ulaşmak için Kuveyt Türk olarak tüm süratimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuklar hayallerine ulaşmak için paradan çok eğitime ehemmiyet veriyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan araştırmada, “En büyük hayalin nedir?” sorusuna çocukların yüzde 33’ü avukat yahut savcı olmak cevabını verirken, tabip olmak isteyenlerin oranı yüzde 27, mühendis olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak karşımıza çıkıyor. Çok cevaplı sorulara verilen karşılıklara nazaran çocukların yüzde 93’ü hayallerini gerçekleştirmek için eğitime muhtaçlık duyduğunu tabir ederken yüzde 43’ü paraya, yüzde 32’si kendine inanmaya ve yüzde 14’ü çok çalışmaya muhtaçlık duyduklarını belirtiyor. 11-15 yaş kümesinin paraya muhtaçlık duyma oranı yüzde 53 düzeyinde iken 6-10 yaş kümesinin paraya gereksinim duyma oranı yüzde 33’te kalıyor. Çocukların çok paraya sahip olmaktan anladıkları ise yüzde 92 ile varlıklı olmak ve yüzde 8 ile de istediklerini alabilmek. Çocuklar çok parası olduğunda yüzde 72 oranında parasını ailesine vermeyi tercih ediyor. Yüzde 70’i harcamayı, yüzde 53’ü ise biriktirmeyi seçiyor.

Çocuklar harçlıklarını en çok yiyecek için harcıyor

Araştırmaya katılan çocuklara çoktan yanıtlamalı yöneltilen “Harçlığını nelere harcıyorsun?” sorusu sorulduğunda yüzde 99’u besin tüketimi/yiyecek karşılığını veriyor. Kafe yahut restoran karşılığını verenlerin oranı yüzde 81 iken, kırtasiye karşılığını verenler yüzde 80, kıyafet diyenler ise yüzde 51 biçiminde sıralanıyor. Çocukların yüzde 94’ü paralarını kendileri için harcadığında daha keyifli olduklarını tabir ederken yüzde 6’sı öbürleri için yaptıkları harcamalardan memnun oluyor.

Çocukların yarıdan fazlası harçlıklarını biriktirmiyor

Çocuklara çoktan yanıtlamalı “Tasarruf nedir?” sorusu sorulduğunda yüzde 67’si “harcamaların kısıtlanmasıdır” karşılığını veriyor. Yüzde 49’u “kullanılmayan elektriğin yahut suyun kapatılmasıdır” derken yüzde 47’si “para biriktirmek” karşılığını veriyor. Çocukların yüzde yüzde 42’si harçlıklarını biriktirmeyi tercih ederken 56’sı ise harçlıklarını biriktirmediğini belirtiyor. 11-15 yaş kümesinin harçlık biriktirmeme oranı yüzde 66, 6-10 yaş kümesinin ise yüzde 48 olarak dikkat çekiyor.

Çocukların tamamına yakını kumbara tercih ediyor

Araştırmaya katılan çocukların yüzde 98’i birikimlerini kumbaralarında, yüzde 2’si ise odalarına sakladıklarını söylüyor. Çocuklar, para biriktirdiklerinde yüzde 81 oranında harcamak için sabırsızlandıklarını da söylüyor. Çocukların para biriktirme motivasyonundaki his durumuna yönelik yöneltilen çoktan yanıtlamalı “Para biriktirdiğinde ne hissediyorsun?” sorusuna verilen karşılıklarda ise çocukların yüzde 72’si para biriktirdiğinde keyifli olduğunu belirtirken, yüzde 50’si kendisini özgüvenli hissettiğini belirtiyor.

Çocuklara nazaran banka demek para demek

Araştırma kapsamında “Sence banka nedir?” sorusu sorulduğunda çocukların yüzde 47’si “para” karşılığını veriyor. Yüzde 20’si “parası olan yer”, yüzde 12’si “para kazanmak”, yüzde 11’i de “para saklanan yer” formunda yanıtlıyor. Çocuklar yüzde 67 oranında bankaların para alıp verme işine, yüzde 18’i biriktirmeye ve yüzde 14’ü para kazanmaya yaradığını belirtiyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 99’unun banka hesabı bulunmuyor. Çocukların yüzde 87’si para kazanmaya başladığında, yüzde 85’i büyüdüğünde, yüzde 25’i ailesinden müsaade aldığında ve yüzde 14’ü üniversiteye gittiğinde banka hesabı açabileceğini düşünüyor.

Çocukların yüzde 91’i banka kartına sahip olmak istiyor

Banka kartı denildiğinde çocukların aklına yüzde 44 ile alışveriş yapmak gelirken, yüzde 41’i için içinde para olması, yüzde 6’sı için para çekmek ve yüzde 4’ü için ise ödeme yapmak manasına geliyor. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 91’i banka kartı sahibi olmayı isterken banka kartına sahip olmak isteyen 11-15 yaş çocukların oranı yüzde 98’e kadar çıkıyor. 6-10 yaş kümesinde ise bu oran yüzde 84 düzeyinde bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı