Kurumlar Vergisi beyan dönemi başladı

Nisan ayına girmemiz ile birlikte kurumlar vergisi beyan periyodu başladı. 2020 yılı çıkarlarına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin internet üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma gününe kadar verilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü de 30 Nisan 2021. 2020 yılında elde edilen karlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı ise yüzde 22. Vergilerini sistemli ödeyen mükelleflerin yüzde 5 vergi indirimi 2020 yılında da devam ediyor.

Aralık 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 918.229 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Lakin kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 90’ından fazlası birinci bin kurumlar vergisi mükellefi tarafından ödeniyor.

Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2020 yılında kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor. Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 2020 yılının son ayına ilişkin elektronik defterlerini, 30 Nisan 2020 gününe kadar kendilerine ilişkin mali mühür ile onaylamaları imzalı yahut mühürlü defterler için berat evrakları oluşturmaları ve bu belgeleri Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın onayına sunmaları gerekiyor.

2019 yılı faal toplamı 12.151.000 TL ve net satışlar toplamı 24.295.000 Türk Lirasını aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2020 yılı beyannamelerini mali müşavirlere imzalatmak zorundalar.

Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları yahut yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili düzenlemelere nazaran hesaplanacak fiyat, kurum çıkarından indirim konusu yapılabilir.

Yeminli mali müşavirler ile tam tasdik mukavelesi bulunan mükelleflerin tasdik raporlarının müddeti içerisinde 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar verilmesi gerekmektedir. YMM ile tam tasdik kontratı bulunmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan kimi istisnalardan ve indirimlerden yararlanabilmeleri için istisnaya ait yeminli mali müşavir tasdik raporlarını ibraz etmeleri gerektiği de unutulmamalıdır.

Beyanname verilirken Kurumlar Vergisi Kanunu’nun örtülü sermayeye ait düzenlemelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve gibisi ödemeler yahut hesaplanan meblağlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye kurallarının gerçekleştiği hesap devrinin son günü prestijiyle dağıtılmış kâr hissesi yahut dar mükellefler için ana merkeze aktarılan fiyat sayılıyor. Şirket ortaklarının şirketlerine olan borçlarının adatlandırılmasının, kıymetli olduğu dikkate alınmalıdır.

Ayrıyeten gerekli şartların var olması durumunda; 30 Nisan 2021 tarihine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve bu mühlet sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi yönetimine ibraz edilmesi gerektiği de dikkate alınmalıdır. Örneğin bir inşaat şirketinin idare konseyi liderinin, çocuklarına şirketlerince inşa etmiş olduğu bir daireyi bedelsiz ya da emsaline nazaran düşük bedelle vermesi, transfer fiyatlandırmanın konusunu oluşturuyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine destek teşkil eden defter ve evraklarını, Vergi Tarz Kanunu uyarınca 31 Aralık 2025 tarihine kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi yönetimine ibraz etmeleri gerekiyor.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken mevzular ve özellikli konular ile ilgili TÜRMOB tarafından hazırlanan ve internet sayfası üzerinden ulaşılabilen “2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi’nden de faydalanılabilir.