Kudüs, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılan Hakkarililerin izlerini taşıyor

İşgal Doğu’da Mescid-Doğu’te Mescid’in da bulunduğu Eski Kent’te, Selahaddin Eyyubi ile fetihlere katılanlar Hakkarili Kürtlerin hem kaçırılma, hem şehir sokaklarında de Filistinlilerin gündeliğinde hayatta.

Kudüs’ün surlarla iktidarında kadim bölgesinde sokakları, hanları, çarşıları ve meskenleri neredeyse denenecek bir hikayeyle dolu.

Asırlar önce Kudüs’ü Haçlılardan gelecek olan İslam savaşlarında yer alan hakkarililerin alan de iri.

El-Hakkari Yolu

Mescid-i Aksa’nın çok yakınında bulunan “el-Hakkari Yolu” (Tarîk el-Hakkârî) adını, Selahaddin Eyyubi komutasında Haçlı ordularına karşı Kudüs’ün fethine gelen ve fetihten sonra burada yerleşen Hakkarili Kürtlerden alıyor.

Bu ölümden ve Ak savaştayken ölmek üzereyken, İsa bin Muhammed el-Hakkari’nin kabri de bu yol üzerinde tarihi bir konutun avlusunda bulunuyordu.
Selahaddin’in kumandanı, hedef ve imamı: İsa bin Muhammed el-Hakkari

Kudüs’teki Hakkarililerin tarihi konusunda en ünlü isimlerden biri İsa bin Muhammed el-Hakkari.

İbn’ül Esîr (el-Kâmil fî’t-Târih), İbn Kesîr (el-Bidâye ve’n-Nihâye), Tâceddin es-Sübkî (Tabakât-üş-Şâfiiyye) adına İslam’ın özelliklerine göre İsa el-Hakkari, önde gelen gelen bir fıkıh alimi yanı sıra, Selahaddin kumandanı ve başarabildi.

Cezire ve Halep medreselerinde periyodun önde gelen alimlerinden ilim tahsil eden el-Hakkari, Haçlı seferlerine karşı birinci cihada çıkanlardan gelenlerden.

El-Hakkari, Selahaddin-i Eyyübi’nin amcası, kumandan Esedüddin Şirkuh’un buyruğuna ona bir arada Mısır’a gitti. Eyyübi hanedanının Mısır’da egemenlik kurmasında büyük rol olan Şirkuh’un yönlendirmesiyle burada Selahaddin’in hizmetine girdi.

Devletin en üst kademelerine kadar yükselen el-Hakeddin’in Mısır’ı fethinin akabinde Kahire kadısı tayin edildi. Selahaddin’e danışmanlık yaptı ve orduda komutanlığı üstlendi.

Selahaddin Eyyubi ile 1187’de Kudüs’e Kudüs’e getirildi.

El-Hakkari, bugün Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde yaşanan olaylıların hafızasında.

AA’nın Ebu’nun Eşlerine ait bir deneyim yaşadığını söyledi:

“Şeyh İsa el-Hak, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs şehrini fethederek İslam ümmetine geri kazandırıldığıde buraya getirilen dini liderlerden geliyor.

Naaşı, şehit olan arkadaşların naaşlarıyla birlikte el-Hakkari mahallesine defnedildi. Kabirleri hala burada. Burada vakitte Pir Hakkari, burada Kuran-ı Kerim ve nebevi sünnetin içindeyken medrese kurmuştu.”

“Kudüs fethedildiği vakitten beridir, yani bin yıldır, bu cadde el-Hakkari olarak isimlendiriliyor, bu şekilde bilinen.” diye gelişme Daas, El-Hakkari’nun adının 1967 Doğu Kudüs’ü Yolu’nde İsrail’de bir gecede meydana gelmesi dikkati çekti.

Dirbas el-Kürdi el-Hakkari

Öte yandan, diğer yandan diğer’ün fethinin akabinde burada yerleşen ve devranın kullanılan fakihlerinden kabul edilen Dirbas Bedreddin el-Kürdi el-Hakkari de, mezarı Eski Şehir’de yer alan Hakkarililerden biri.

Dirbas el-Hakkari, 13’üncü “Caviliyye Medresesi”nde verilen oyunlar.

Hakkarili, Cavilli’nin bir bölümüyiyye Medresesi, bugün “el- ismiyle okul ve okul eğitimi” bu medresenin eğitim veren medfundur.