Kod-29 düzenlemesinin detayları belli oldu! İşte yeni kodlar…

Hükümet, salgının istihdam üzerindeki olumsuz tesirlerinden çalışanları korumak için 16 Nisan 2020’den itibaren fesih kısıtı uygulamasını getirdi. İş Kanunu’nda yer alan ahlak ve âlâ niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları ortasında sayıldı. Ahlak, düzgün niyet kurallarına uymayan haller vazifenin taammüden ve daima ihmali, mazeretsiz işe gelmemek üzere unsurların yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu husus kullanmak üzere halleri içeriyor.

Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış süreçleri 29 nolu kod üzerinden yapılıyor. Ahlak ve uygun niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için başka ayrı kodlar belirlendi.

 

ORTALAMA 17 BİNDEN 15 BİNE İNDİ

SGK birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının birebir kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığına dikkat çekti. SGK genelgesinde yapılan değişiklikle ahlak ve âlâ niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için başka farklı kodlar belirlendi. SGK açıklamasında, “Mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık üzere birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, mümkün sıkıntıların önüne geçilecektir” denildi. Kod-29 kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı tarafındaki tezlere karşılık açıklamada, “Fesih kısıtından evvelki periyotta aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni ‘Kod-29’ olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki devirde bu sayı aylık ortalama 15 bin kişidir” denildi.

İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ VE YENİ KODLAR ŞÖYLE

GEREKLİ VASIFLARDA PATRONUN YANILTILMASI: (Kod 42) İş kontratı yapıldığı sırada bu mukavelenin asıllı noktalarından biri için gerekli vasıflar yahut koşullar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu söyleyerek emekçinin patronu yanıltması.

İŞVERENLE İLGİLİ TEMELSİZ İHBARLAR: (Kod 43) Emekçinin, patron veyahut bunların aile üyelerinden birinin erdem ve namusuna dokunacak kelamlar sarf etmesi.

ÖBÜR İŞÇİCE CİNSEL TACİZ: (Kod 44) Öteki bir personele cinsel taciz.

İŞ YERİNE SARHOŞ GELİNMESİ: (Kod 45) Emekçinin patrona veyahut onun aile üyelerinden birine yahut patronun öteki personeline sataşması, işyerine sarhoş veyahut uyuşturucu unsur almış olarak gelmesi.

HIRSIZLIK VE MESLEK SIRLARINI DEŞİFRE: (Kod 46) Personelin, patronun inancını berbata kullanmak, hırsızlık yapmak, patronun meslek sırlarını ortaya atmak üzere davranışlarda bulunması.

7 GÜNDEN FAZLA MAHPUS CEZASI ALANLAR: (Kod 47) Çalışanın işyerinde, yedi günden fazla mahpusla cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir cürüm işlemesi.

PATRONDAN MÜSAADE ALMADAN DEVAMSIZLIK: (Kod 48) Personelin arka arda iki işgünü yahut bir ay içinde iki sefer rastgele bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

VAZİFESİNİ YAPMAMASI: (Kod49) Çalışanın yapmakla ödevli bulunduğu vazifeleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

İŞİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAK: (Kod 50) Çalışanın işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, makineleri, tesisatı yahut öteki eşya ile unsurları 30 günlük fiyatı ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması.

KOD-29 İLE İŞTEN ÇIKARMA NEDİR?

PATRON İş Kanunu’nun 25. hususunun birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan ahlâk ve uygun niyet kurallarına uymayan haller ve gibisi sebepler dışında iş akdini feshedemiyor. Patrona iş akdini haklı feshetme yetkisi veren kelam konusu hususa dayanarak işten çıkartılan çalışanlar Toplumsal Güvenlik Kurumu’na (29) koduyla bildiriliyor. Emekçi kıdem tazminatı alamıyor, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

KAYNAK: SABAH