Kemal Okuyan yanıtladı: TKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir tutum alacak?

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, son periyotta giderek daha fazla tartışma konusu olan göçmen sorunu, TKP’nin Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki tavrı ve yaklaşan parti konferansına ait soL Haber Portalı’nın sorularını yanıtladı.

Kemal Okuyan’ın röportajının tamamı şöyle:

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da bir Göçmen konferansı topladı TKP. Neden artık? Göçmen aykırısı seslerin daha güçlü duyulması mı bu türlü bir konferansı mecburî hale getirdi?

Partimiz uzun bir müddettir göçmenlerle ilgili, bilhassa göçmen emekçilerle ilgili çalışma yürütüyor. Bu ayın sonunda partimizin siyasal ve örgütsel gayelerinin tartışılıp karara bağlanacağı bir Konferans toplayacağız. Onun öncesinde göçmenlerle ilgili şu ana kadar neler yaptık, neler yapabiliriz, bunları gözden geçirmiş olduk. Esasen Göçmen Konferansının çıktıları kelamını ettiğim Konferans’ta pahalandırılacak. Bu manada bir alt konferans, özel bir hususta bir hazırlık konferansı olarak da görebiliriz Göçmen Konferansı’nı. Kuşkusuz göçmenlere dönük taarruz ve tehditlerin arttığı bir sırada TKP’nin Göçmen Konferansı toplamasının özel bir manası oldu.

‘Doğrularımızı yaygın eğilimlere nazaran değiştiremeyiz’

Zafer Partisi Genel Lideri Ümit Özdağ ile bir polemik de yaşandı hususla ilgili…

Tam olarak o denli söylenemez. Biz Ümit Özdağ ile bir polemiğe girmiş değiliz. Kendisi gazetecilerle yaptığımız bir sohbetteki bir değerlendirmeye ait bir şeyler söyledi. O değerlendirmede AKP’nin güçlü ve zayıf noktalarına işaret etmiş ve göçmenler üzerinde Erdoğan’ı sıkıştırmanın tam zıddı sonuç vereceğini anlatmıştım. Soylu ve Özdağ ortasındaki polemik gündemin birinci sırasına yerleştiğinde enflasyon dataları açıklanmıştı ve halkın tek sıkıntısı hayat pahalılığıydı. Yani bir anda gündem değişmiş, AKP rahatlamıştı. Bu noktada iki taraf ortasında bir muahede olduğunu düşündüğümü söyledim. Bunun üzerine Ümit Özdağ TKP hakkında istihbarat bilgisine sahip olduğunu ima etti, o kadar. Şu kadarını söyleyeyim, TKP göçmen düşmanlığının her tipiyle amasız, fakatsız çaba etmekle yükümlüdür. Yurttaşlarımız çeşitli nedenlerle göçmenlerden rahatsız olabilirler, TKP bu rahatsızlığı anlar lakin kendi siyasetlerini bu rahatsızlığa nazaran belirlemez. Doğrularımızı yaygın eğilimlere nazaran değiştiremeyiz, öbür partiler üzere oy derdiyle nabza nazaran şerbet vermeyiz.

Göçmen zıtlığı ile gayret Türkiye’ye kitlesel göçü bir sorun olarak çözmüyor. Irkçılığa karşı dururken TKP sorunun tahlili konusunda ne diyor?

Göç olgusu bugünkü kapitalist dünyanın bir gerçeğidir. Eşitsizlik, adaletsizlik, ekonomik krizler, besin tedarik problemleri, etnik-dinsel çatışmalar ve savaşlar olduğu sürece göç olacak. Bugünkü sistemin değişmesini istemeden göçmen problemini çözmeye kalkmak ya ırkçılığa ya da liberal soslara bulanmış piyasacı özgürlük anlayışına teslim olmak manasına gelir. Hasebiyle öteki birçok sorunda olduğu üzere mültecilik konusunda da bugünkü emperyalist dünya sistemini sorgulamak zorundayız.

‘Öncelikle Türkiye Suriye’den çekilmelidir’

Bu çok genel bir yaklaşım olarak eleştiriliyor?

Hayır bu çok genel bir yaklaşım değil. Bu temel bir yaklaşım. Bu temel, daha somuta indiğinizde gerçekçi ve sağlıklı bir siyaset için size yol açıyor. TKP emperyalist savaşlara ve bölgesel planlara karşı çıkmak gerektiğini söylüyor. Türkiye’ye dönük göçün kıymetli bir kaynağı Suriye’deki iç savaş. Bu emperyalistlerin kışkırttığı ve müdahil olduğu bir sıkıntıdır. Bu Yeni-Osmanlıcı AKP’nin memleketler arası hukuk ve Suriye’nin egemenliğini hiçe sayarak taraf olduğu bir meseledir. Göçmenleri Türkiye’nin Suriye’de kendi denetimine aldığı bölgeye zorla ya da kelamım ona istekli yollamaya çalışarak bu sorun çözülemez. Öncelikle Türkiye Suriye’den çekilmelidir.

‘Bunun sorumlusu Avrupalı emperyalistler ve AKP iktidarıdır’

Suriye ile bir mutabakat yapıldığında göçmenler döner mi? TKP bunu mu savunuyor?

TKP bahse soyut bir insan sevgisi ile, göçmenler iyidir-hoştur tipinden bir romantizmle yaklaşmıyor. Mültecilik tıpkı yoksulluk üzere kapitalizmin bir sonucudur. Fakir güzellemesi yapmayız fakat yoksulluğu yaratan nedenleri ortadan kaldırmak için bugünkü adaletsiz nizama karşı fakirlerde biriken öfkeyle birlikte hareket ederiz. Göçmenleri kendilerinin yaratmadığı bir sorun için suçlamak ya da “bize ne” hali göstermek kabul edilemez. Lakin evet ortada bir sorun var. Aslında bir değil onlarca sorun var. Bu problemlerden biri, Suriye’ye dönük Türkiye’nin yanlış siyaseti sonlandığında göçmenlerin bir kısmı ülkelerine dönebilir. Lakin bir kısmı burada bir hayat kurdu. Çok güç şartlarda da olsa bir işte çalışıp yaşama tutunanlar zorla gönderilemez. TKP Türkiye’de kalmak isteyenlerin hakları için çaba edecek elbette. Bu uğraş Türkiye’de işçilerin uğraşının bir kesimidir. Lakin bir nokta daha var. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile imzaladığı “Geri Kabul” Anlaşması’nın derhal yırtılıp atılması gerek. Bu mutabakat fecidir. Bugün göçmenlerin Türkiye’de yığılıp kalmasının nedeni de bu muahededir. Göçmenlerin çok büyük kısmı Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak görüyordu. Öteki ülkelere gitmek isterken Türkiye’de kaldılar. Bunun sorumlusu Avrupalı emperyalistler ve AKP iktidarıdır.

“Yığılma” dediniz… Bu durumda göçmenlerin bir sorun yarattığını kabul ediyorsunuz?

Bunun bir sorun olduğu ortada değil mi? Bu insanlara hiçbir statü verilmiyor; memleketler arası mutabakatlara uyulmuyor, teminatsız bir biçimde çalıştırılıyor, çok berbat şartlarda barınıyorlar. Hak arama imkanları ellerinden alınmış. Ve elbette ahenk sorunu yaşıyorlar. “Aman ne hoş çok kültürlülük” filan diye saçmalayacak durumda değiliz. Sıkıntıyı bütün boyutları ile ele alıyoruz.

‘Bırakın kimliksizliği, cihatçıların bir kısmının birden fazla pasaportu var’

Cihatçı yatağı olduğu ileri sürülüyor göçmenlerin… Bu değerli bir argüman değil mi?

Değil. Bakın Konferans’taki konuşmamda uzun uzun bu mevzuya değindim, öteki arkadaşlar da anlattılar. Bir defa Türkiye’de cihatçılığın kökleri Türkiye içinde. Bu ülkeden çok sayıda cihatçı eski Yugoslavya’da, Çeçenistan’da ve Suriye’de çatışma bölgelerine gittiler. Yani cihatçı ihraç eden bir ülkeyiz biz. Elbette Suriye’den, Libya’dan, Afganistan’dan gelenler ortasında bunlar var. Lakin bunlar zati kâfi teminatları alan, korunan şahıslar. Göçmenleri yolluyoruz dediklerinde bunlara bir şey olmaz. Örneğin ÖSO’dan bir ordu kuruldu zati, onların statüsü var aslında. Teminatsız göçmeni yollarsınız, şu ya da bu istihbarat örgütünün yönlendirdiği cihatçı burada kalır. Bırakın kimliksizliği, cihatçıların bir kısmının birden fazla pasaportu var.

‘Partimiz bir aday çıkarmak için her şeyi yapacaktır’

Gazetecilerle yaptığınız toplantıda doğal olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi de gündeme geldi. TKP’nin kesinlikle aday çıkarmaktan yana olduğunu söylediniz. Sonra Zülal Kalkandelen sizinle yapmış olduğu görüşmeye ait kimi paylaşımlarda bulundu. Artık bir Konferans düzenleyecek TKP. Bu hususta daha kapsamlı ve detaylı bir karar alınacak mı?

Birtakım gazetecilerle çok verimli, dostça bir sohbet gerçekleştirdik. Bu toplantılara devam edeceğiz. Esasen sık sık bir ortaya da geliyoruz. Hem aktüel siyasete hem de tarihi süreçlere ait konuşuyoruz. Zülal Kalkandelen ile de çok keyifli bir görüşme yaptık. Biz parti olarak açık, dürüst bir biçimde kendi değerlendirmelerimizi kamuoyu, dostlarımız ve basın işçileriyle paylaşıyoruz. Kuşkusuz bazen muhakkak vurgular öne çıkıyor, sizin geçerken değindiğiniz bir husus beklediğinizden daha fazla ilgi çekiyor, spekülasyon konusu oluyor. Bunlar doğal. Lakin netlik sağlaması için söylüyorum, TKP’nin seçimlere ait geçen yaz ve bu yılın başında gerçekleştirdiği konferanslarda alınan kararlar motamot geçerliliğini koruyor. Bu kararlarda detay yoktur, sağlam bir doğrultu vardır. Partimiz parlamento seçimlerine kendi siyasal varlığı ve kimliği ile girecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise işçi halkın adayının çıkarılması gerektiğini tekraren söyledik. Bunu diğer dost güçlerle birlikte yapmayı tercih ederiz, bu olmuyorsa, partimiz bir aday çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Bunu söylediğimizde derhal şu soruyla karşılaşıyoruz: Ya birinci çeşitte iki aday çıkarsa? Bir de devamı var: İkinci tıpta ne yapacaksınız? Bu sorulara kesin cevaplar verilemez. Yalnızca nelere dikkat edeceğimizi söyleyebiliriz. Zira bizim şu andaki önceliğimiz bu topluma gerçek bir seçenek sunmak. İkinci tipi neden artık tartışalım? Gazetecilerle yaptığımız toplantıda Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adayı ile birlikte bir kabinenin ya da grubun de ilan edilmesinin mümkün olduğunu söylemiş ve bunun ittifakın içinde de sorun yaratacağını söylemiştim. Sayın Kalkandelen’in yazısında yer alan isimlerle ilgili değerlendirmelerimiz bununla ilgilidir. Açıkçası biz Millet İttifakı’nın göstereceği adaya nazaran durum belirlemek yerine, Türkiye’nin bu iki ittifaka mahkum olmaması için uğraşıyoruz. “Erdoğan gitsin” hissini anladığımızı ve paylaştığımızı tekraren söyledik. Fakat bu hissin ülkeyi yeni bir felakete sürüklemesine müsaade vermemek üzere bir sorumluluğumuz da var. Sıkıntı bir süreç, adım adım öreceğiz.

‘Bir doğrultuda, unsurlarda anlaşıldı’

Bu ortada belirli unsurlarda buluşan sol partilerin önümüzdeki periyoda ait güçlerini birleştireceği, bu hususta bir mutabakata varıldığı konuşuluyor. Siz de misal bir açıklama yaptınız. Bu hususta bir gelişme var mı? Şayet mutabakat sağlandıysa bu kamuoyuna ne vakit açıklanacak?

Bir doğrultuda, prensiplerde anlaşıldı evet. Kuşkusuz bunun inceltilmesi, bir yol haritasına taşınması gerekiyor. Bunun için çalışmalar sürüyor, belirli bir olgunluğa ulaşıldığında elbette kamuoyu ile paylaşılacaktır.

‘TKP yeni bir Türkiye kurma güç ve yeteneğini elde edeceği bir sürece girmektedir’

TKP bir yıllık vakit diliminde üçüncü konferansını topluyor. Bu konferansta neye odaklanılacak?

Üç yılda bir yapılacak kongrelerle siyasal maksat belirlenecek bir ülke değil Türkiye. Aslında bunu bugünkü dünya için de söyleyebiliriz. Daima değişen şartlar ve istikrarları gözeterek hareket etmek gerekiyor. Bunu yaparken bir rahatlığımız var; TKP program ve prensiplerini hiç sorgulamaksızın aktüeli tartışıyor. Yani, doğrultu tutarlılığımız yeni bilgileri değerlendirirken bize büyük kolaylık sağlıyor. Bu yıl emekçi sınıfı içindeki çalışmalarımıza yoğunlaşacağız. Şu anda parti örgütlerinde tartışılmakta olan kapsamlı bir rapor var. Lakin konferansın tek konusu bu değil. TKP işçi halkın devrimci bir program etrafında toplanarak yeni bir Türkiye kurma savını ete kemiğe büründürecek bir siyasal ve örgütsel yol haritasıyla hareket edecek. TKP yurtsever bir partidir ve ülkemizin iflas etmiş, her tarafı dökülen bir toplumsal sisteme mahkum olmaması için programıyla, takımlarıyla, ideolojisiyle yeni bir Türkiye kurma güç ve yeteneğini elde edeceği bir sürece girmektedir. Bu manada Konferansımız 2023’e sırf bir seçim yılı olarak değil, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında Sosyalizmin gerçek bir olgu olarak kendisini hissetireceği bir dönemeç olarak da değerlendirecektir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı