Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvurular başladı mı?

Kafkas Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istidam edilmek üzere kontratlı işçi alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı temel alınarak yapılacak alımda toplamda 58 kontratlı işçi iş başı yapacak. Adaylardan ise en az lise mezunu olma koşulu aranıyor. Pekala Kafkas Üniversitesi işçi alımı müracaatları ne vakit başlıyor? İşte merak edilen detaylar…

Müracaatlar Ne Vakit Başlıyor?

Kafkas Üniversitesi kontratlı işçi alımı müracaatları 17 Nisan 2021 tarihi prestiji ile başladı. Adaylar 15 gün yani 2 Mayıs 2021 tarihini saat 17.00’ye kadar üniversitesinin internet sitesi http://www.kafkas.edu.tr üzerinden online müracaatlarını tamamlayabilecekler.

İLANA MÜRACAAT İÇİN TIKLAYINIZ

Hangi Takımlara Alım Yapılacak?

Kafkas Üniversitesi alım yapacağı takımları ve sayılarını ilan ile duyurdu. İşte alım yapılacak takımlar;

  • Hemşire (43)

  • Ebe (12)

  • Eczacı (1)

  • Röntgen Teknisyeni (2)

Müracaat Koşulları Neler?

Kafkas Üniversitesi işçi alımı müracaat koşulları yayınlanan ilan ile belirtildi. İşte müracaat kuralları;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma

2. Taksirli Cürümler hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış veya para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak,

3. Müracaat tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak,

5. 657 sayılı Kanununun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut beden sakatlığı ile manisi bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararı uyarınca müracaatları kabul edilmeyecektir.

C- Daha evvelden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile vazifesinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) kümesi imtihanlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı temel alınacaktır.(Eczacı durumu hariç)

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp vazifeye başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri ünitelerde birebir sınıftaki başka işçinin tabi olduğu çalışma saat ve metoduna tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe ters evrak verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen dokümanları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratı yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

G- Eczacı konumuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü unsurlarında belirtilen kaideleri taşıması gerekmektedir.

H- Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ