İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçları 2021’de Türkiye’nin en iyisi!

Dünya çapında toplam 1.200 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 9. Hedef olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 24. sırada yer alırken ülkemizde de başkan durumda yer aldı.

Dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından THE, global üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma emellerini gerçekleştirme seviyesini ölçtü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bu sıralamada, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 24. sırada yer alırken, ülkemizde de 1. oldu. “Nitelikli Eğitim” başlığında ise dünya genelinde 48. sırada yer alırken Türkiye’de 2. sırada yer aldı.

İTÜ, dünya sıralamasında iki başlıkta birinci 50 üniversite ortasında

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in dünyanın en temel on yedi sıkıntısını ve bunlara tahlil olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma gayeleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

4. Maksat olan “Nitelikli Eğitim”de ise dünya sıralamasında 48. olurken, Türkiye’de de 2. sırada yer alarak büyük bir muvaffakiyete imza attı. Ayrıyeten; 7. Emel olan “Erişilebilir ve Pak Enerji” ile 17. Amaç olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” başlıklarında da büyük ilerleme kaydetti.

2021, İTÜ için “Atılım Yılı” oldu

The Times Higher Education’ın (THE) tesir sıralamasına nazaran; geçtiğimiz yıl dünya üniversiteleri ortasında, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ahenk sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ’nün genel ortalaması 601+ seviyesindeyken, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında kendine yer buldu. İTÜ, sıralamalarındaki bu yükselişle değerli bir muvaffakiyet kaydetti.

İTÜ en büyük başarıyı elde ettiği, “Nitelikli Eğitim” ile “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” alanlarının yanı sıra, toplam altı alanda birinci 101-200 aralığında, tüm emeller için yapılan ortalama sıralamasında ise yeniden birinci 200’de yer aldı. Böylelikle, Türkiye’den en âlâ dereceleri elde eden üniversite olarak büyük bir muvaffakiyete imza attı.

Altı alanda birinci 101-200 aralığındayız

2021 yılı dünya üniversite sıralamalarına ait değerlendirmede bulunan İTÜ Öğretim Üyesi ve Milletlerarası Derecelendirme Komitesi Lideri Doç. Dr. Hale Özgün İTÜ’nün başarısına ait şu değerlendirmede bulundu:

“Times Higher Education (THE) 2021 Tesir Sıralaması, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Emelleri’ni gerçekleştirmedeki muvaffakiyetlerini; toplumsal, çevresel ve toplumsal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden kıymetlendiren epeyce kıymetli bir gösterge. Üniversitemiz, THE Impact Rankings sıralamalarına bu yıl bütün başlıkları kapsayacak biçimde 17 farklı alanda başvurdu. Başvurduğumuz tüm alanlar için ilgili kanıtlarımızın da sunulduğu kıymetlendirme süreci sonunda, dünya sıralamalarında toplam altı alanda birinci 101-200 aralığında yer alırken, bir alanda 24. ve tekrar öteki bir alanda da 48. olduk. İTÜ, bilhassa “Nitelikli Eğitim” ve “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklarında dünya sıralamalarında birinci 50 ve birinci 25 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en güzel eğitim veren ve çok istikametli sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu muvaffakiyetin, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz.”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”; tüm dünyada yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda belirlenen hedefleri içermektedir.

Sürdürülebilir kalkınma maksatları şunlardır: yoksulluğa son; açlığa son; sıhhat ve kaliteli ömür; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; pak su ve sanitasyon; erişilebilir ve pak güç; beşere yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir kentler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim aksiyonu; sudaki ömür; karasal ömür; barış, adalet ve güçlü kurumlar ile maksatlar için paydaşlıklar.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve 2030 yılına kadar belirlenen on yedi gayede manalı bir ilerleme kaydetmeyi amaçlamaktadır. BM, on yedi maksadın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Emelleri’ni kendi ulusal kalkınma planları ve siyasetlerine entegre etmelerine takviye sağlar. Birleşmiş Milletler’in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170’ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.