İşte TBMM’deki gerilimin arka planı

CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar’ın, tüm itirazlara karşın, oldubittiye getirerek, yaptığı oylama ile kanun teklifinin hususlarına geçilmesi çarşamba günü reddedilmişti. İçtüzüğe nazaran hususlarına geçilmesi reddedilen bir teklifin, tamamı da reddedilmiş sayılıyor ve bir yıl mühlet ile birebir teklif yine Meclis gündemine getirilemiyor. AK Parti’nin oylamanın yenilenmesi için Meclis Başkanlık Divanına yaptığı itirazın değerlendirildiği toplantıda da sert tartışmaların yaşandığı öğrenildi.
 

ŞENTOP YUMRUĞUNU MASAYA VURMUŞ

Edinilen bilgilere nazaran, toplantıda CHP’li Başkanvekili Haydar Akar’ın, Meclis Lideri Şentop’un olaya müdahale etmesini “millî iradeye darbe” olarak nitelemesi üzerine Şentop, masaya yumruğunu vurarak “Başkan vekilleri, Meclis Genel Heyetini kendi nam ve hesaplarına nazaran yönetmezler. Meclis liderleri ismine yönetirler. Benim vekilim yönetirken de içtüzük gereği kusur olduğu takdirde bunun siyasi, türel sorumluluğu bendedir. Bu formda ulusal iradenin tecellisine karşı âdeta bir kumpas yapıldığı kuşkusu varsa doğal ki yetkilerimi kullanacağım” diyerek Akar’a reaksiyon gösterdi.

BENZERİ ÖRNEKLER VAR

CHP’lilerin savlarının bilakis, kelam konusu formül geçmişte de tekraren uygulandı. Örneklerden kimileri şöyle:

14.12.1988 tarihli 42’nci Birleşimde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinin kısımlarına geçilmesi oya sunuldu. Lider tarafından kabul edenler-kabul etmeyenler denildikten sonra yoklama ve karar kâfi sayısı talepleri lisana getirildi. Bu evreden sonra yoklama yapılamayacağı itirazları ve tartışmaların akabinde bütçenin kısımlarına geçilmesinin kabul edilmediği Lider tarafından söz edildi. Başkanlık Divanı 16.12.1988 tarihli ve sayılı Kararı ile oylama sürecinde yanlışlık ve noksanlık bulunduğuna ve bu nedenle oylamanın geçersiz sayılarak tekrarlanmak suretiyle Genel Şuraca ikmali gerektiğine karar verdi. 17.12.1988 tarihli 45’inci Birleşimde Bütçe görüşmeleri yapıldıktan sonra bu karar okundu. Okuma sürecinin akabinde Divan Kararı işaretle oya sunuldu. Kararın kabulünün akabinde bir evvelki birleşimde yapılan oylama tekrarlandı.
 

28.1.1997 tarihli 51’inci Birleşimde Meclis soruşturması önergesiyle ilgili olarak yapılan açık oylamaya 493 üye katıldı; 242 kabul, 247 ret, 3 ise geçersiz oy kullanıldı. Bu sonucun akabinde kelam alan Hikmet Uluğbay, Bülent Ecevit’in oy kullanmamış olarak kayıtlı olduğunu lakin bir arada oy kullandıklarını söz ederek, oylamanın sonucuna ait Meclis Başkanlığına itiraz edeceklerini belirtti. İtirazlar üzerine bir İnceleme Komitesi teşkil edildi. Oylamanın tekrarlanması oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakerelerin akabinde soruşturma önergesinin açık oylamasının tekrarı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1992 Bütçesinin kısımlarına geçilmesiyle ilgili oylamanın yine yapılmasına yönelik 23 Mart 1992 tarihli Başkanlık Divanı kararı o devir Anayasa Mahkemesine götürüldü. Yekta Güngör Özden’in başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla iptal talebinin reddine karar vererek, Başkanlık Divanı kararının Anayasaya alışılmamış olmadığına hükmetti.

BÜTÜNÜYLE CEHALET!

TBMM Lideri Şentop, kanun teklifi oylaması ile ilgili “Bu birinci kere olmuş bir şey mi? Hayır. Geçmişte de misal şeyler yaşandı. Birtakım siyasetçiler, köşe muharrirleri yaşananları ‘Meclis’e darbe’ falan üzere tabir ettiler. Bunlar bütünüyle cehalet mahsulüdür.” sözlerini kullandı.

TÜRKİYE GAZETESİ