IFS, iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojinin büyük rol oynadığına inanıyor

Teknoloji, tüm dallar genelinde iklim değişikliği ile gayrette büyük potansiyele sahip ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının azaltılmasında büyük rol oynayacak.

İklim değişikliği sırf hava sıcaklıklarının artmasına değil, tıpkı vakitte kuraklık, sel, şiddetli kasırgalar üzere olayların sıklığı ve tesirinde artışa, okyanus ve deniz suyu düzeylerinde yükselmeye, okyanusların asit oranlarında artışa ve buzulların erimesine neden olarak tüm dünyayı büyük bir risk altına sokuyor. Bu hususta dünya genelinde farkındalık her geçen gün artarken birçok kişi global ısınmaya insanların neden olduğuna ve iklim değişikliğinin önlenmesi için şimdi geç kalınmadığına inanıyor. İnsanlığın ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krizle gayret edilebilmesi için sera gazlarının iklim sisteminin gerçek bir formda işlemesine imkan tanıyacak seviyede tutulması büyük ehemmiyet taşıyor. İşte bu noktada devreye yeni kuşak teknolojiler giriyor.

Yeni kuşak teknolojiler büyük ehemmiyet taşıyor

Günümüzde dünya genelinde tüm bölümlerde işletmeler yenilenebilir güçleri iş süreçlerine entegre etmek ve güç tüketiminin büyük kısmını, hatta tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Son devirde yaşanan gelişmeler fosil yakıtlardan yenilenebilir güce geçişin daha da hızlanmasına neden olurken bu geçişte yapay zeka, makine tahsili ve IoT (Nesnelerin İnterneti) üzere teknolojilerle varlık idaresinden yenilikçi tedarik zinciri yeteneklerine kadar birçok avantaj sağlayan yazılım tahlilleri giderek karmaşıklaşan ortamlarda işletmelerin en büyük yardımcısı oldu. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve hava kirliliği üzere zorlukların üstesinden gelinmesinde yeni teknolojiler ve dijital dönüşüm büyük bir rol üstlendi.

IFS olarak iklim değişikliğiyle çabada herkese büyük bir rol düştüğüne inandıklarının altını çizen IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk “Kendi sürdürülebilirlik planlarımız ve amaçlarımızın yanı sıra müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik projelerini destekleyecek tahliller geliştiriyoruz. Sürdürülebilir bir geleceği tehdit eden iklim değişikliği dahil birçok zorlukla uğraş edebilecek tahlillere sahibiz. İklim krizi ve öbür zorlukların üstesinden gelmede teknolojinin büyük rol oynadığına inanıyor ve yeni jenerasyonlara daha pak ve yeşil bir dünya bırakacak teknolojiler alanında Ar-Ge faaliyetlerimize sürat kesmeden devam ediyoruz” dedi.

IFS PSO teknolojisi ile daha pak ve yeşil operasyonlar

IFS’in planlama ve çizelgeleme optimizasyonu (PSO) teknolojisi, klâsik altyapı hizmeti ekosistemleri, yenilenebilir kaynaklar ve öbür gelişmekte olan kesimlerde yeni ve mevcut operasyonlarda daha fazla verimlilik ve üretkenlik sağlıyor. Yapay zeka ve makine tahsili üzere yeni teknolojiler sayesinde planlama çok daha akıllı ve öngörülü hale geldi. PSO teknolojisi, planlamacıların gerçek olanı mümkün olanla karşılaştırmasını sağlıyor ve iş gücünün büyüklüğünden bağımsız olarak saniyeler içinde optimize edilmiş bir plan oluşturarak tüm alternatiflerin otomatik olarak kıymetlendirilmesine imkan tanıyor. Örneğin, bir müşteri için daha evvelden planlanmış bir bakım çalışmasını etkin bir iş buyruğuyla birleştirerek iki farklı işin birebir anda yapılabilmesini sağlıyor. Teknisyenler, hünerlerine, tecrübelerine ve coğrafik pozisyonlarına nazaran atanabiliyor, sürüş mühletleri en aza indiriliyor, gerekli ekipmanlar ve kaynaklar evvelce belirlenerek ikinci bir saha ziyaretine duyulan gereksinimi ortadan kaldırabiliyor. PSO teknolojisi birebir vakitte randevu değişiklikleri, acil durumlar, trafik ve öbür beklenmeyen senaryolarda işlerin sekteye uğramadan kesintisiz bir biçimde yürütülebilmesini sağlıyor. Yapay zeka, tüm olasılıkları kıymetlendirerek değişikliklere süratle ahenk sağlanmasına imkan tanıyor ve verimliliği artırıyor. Bu, işletmelerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmalarına yardımcı oluyor.

IFS Cloud işletmelerin iklim değişikliği ile çabalarına katkıda bulunuyor

IFS, geçtiğimiz yıl müşterilerinin en son teknolojilerden faydalanmaları ve modüler bir biçimde şirket içi altyapılarında ya da bulut ortamında kullanıma alabilmelerini ve böylelikle gereksiz bilgi süreç ve depolama alanı kullanımını azaltmalarını sağlayan IFS Cloud’u kullanıma sundu. IFS Cloud klâsik data merkezlerine nazaran bilgi süreç açısından yüzde 52 ila 79 ortasında, depolama açısındansa yüzde 71 ila 79 ortasında daha fazla güç tasarrufu sağlıyor. Ayrıyeten IFS Cloud kapsamında müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik maksatlarını ve taahhütlerini izlemeleri, yönetmeleri ve raporlamaları için sürdürülebilirliğe yönelik bir modül bulunuyor. IFS Cloud’un bağlandığı kıymet zincirlerinde birçok bilgiyi barındıran bu modül IFS Cloud müşterilerine standart bir özellik olarak sunuluyor.

İklim değişikliğiyle çaba ve sürdürülebilirlik IFS’in en kıymetli öncelikleri ortasında yer alıyor

IFS geçtiğimiz yıl kendi operasyonlarını güzelleştirmek, müşterilerin sürdürülebilirlik gayelerine ulaşmalarını sağlamak ve birebir vakitte etraf hassaslığını geliştirmek ismine sanayide genel manada tesir yaratmak için bir plan aracılığıyla sürdürülebilirlik maksatlarını açıkladı. IFS, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları doğrultusunda odaklanacağı eğitim, karbon emisyonlarını düşürme, filantropi, çalışanlar ve idare olmak üzere birkaç alan belirledi.

IFS Eğitim Programı kapsamında şirket, dünya genelinde 80’e yakın üniversite ile birlikte çalışmalar yürütüyor. Öğrencilere burs, hibe ve BT ekipmanları sağlarken staj ve mentörlükler sunarak pratik bilgiler de sağlıyor. IFS Türkiye, ülkemizde Yeditepe Üniversitesiyle uzun yıllardır ortak çalışmalar yürüterek dalın gereksinimlerini karşılarken, öğrencilerin gerçek hayat bilgilerine erişmeleri için çalışıyor.

IFS, 2019 yılında başlattığı program dahilinde gayrimenkullerini konsolide ederek ve sahip olduğu mülklerin yeşil bina özelliklerini geliştirerek karbon ayak izini azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, 2019 yılından bu yana dünya genelinde gayrimenkul alanını yüzde 9,5 oranında azaltırken araba filosunu yüzde 86 küçülttü. IFS, 2025 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmayı taahhüt ediyor.

Şirket tıpkı vakitte çeşitlilik çıtasını bölüm paydaşlarına nazaran epey yüksekte tutuyor. Dünya genelinde çalışanlarının yüzde 34’ünü bayanlar oluşturuyor ve bu sayı bölüm ortalamasının epeyce üzerinde. Bayan çalışan oranı IFS Türkiye ofisinde ise yaklaşık yüzde 50 olarak seyrediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı