İçişleri Bakanlığı duyurdu: ‘Yoğunlaştırılmış dinamik denetim’ uygulanacak

 • ”Denetimlerin odak noktasını, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair önlemler ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması konuları oluşturacak”
   
 • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan mühlet ve günlerde dışarıda bulunan bireyler tek tek durdurularak denetim edilecek, denetimlerde muafiyetinin bulunup bulunmadığı, bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, vakti ve güzergahı ile uyumluluğu denetim edilecek.
   
 • Turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir müddet için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki öteki yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.
   
 • Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak, içerisinde bulunan şahısların seyahat müsaade dokümanlarının olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı denetim edilecek.
   
 • Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı denetlenecek.
   
 • Kontrollerde rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek, kurallara tersliklerde ısrar, tekerrür, kuralların temelli ihlali üzere suistimal edici tavır ve davranışlarda  ise gerekli idari/adli süreç tesis edilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Yoğunlaştırılmış Dinamik Kontrol Faaliyetleri” bahisli genelge gönderdi. Genelgede kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik yeni önlemler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadele  alınan önlemler kadar  bu önlemlerin denetlenmesinin de  sonuç açısından kıymetli olduğu vurgulandı. 

Ülke geneline gönderilen genelgede kısmi kapanma sürecinde gerçekleşecek kontrollerle ilgili şu konular belirtildi: 

1. Kontrollerin odak noktası, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair önlemler ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması konuları oluşturacak.

2. Yürütülecek her türlü kontrol faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara karşıtlıklarda ısrar, tekerrür, kuralların temelli ihlali üzere suistimal edici tavır ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli süreç tesisinden imtina edilmeyecek. 

3. Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan mühlet ve günlerde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami seviyede kapasite ile iştirak gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile destek edilmiş şekilde) kontroller gerçekleştirilecek.

4. Geniş iştirakli kontrollerin hazırlıklarına 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren başlanılacak ve en üst düzeyde işçinin iştirakiyle 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde birinci uygulaması yapılacak biçimde ağırlaştırılmış kontrol faaliyetleri gerçekleştirilecek. 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan müddet ve günlerde ağırlaştırılmış kontrol faaliyetlerine yük verilecek.

5. Sokağa çıkma kısıtlaması önlemine yönelik kontrol faaliyetlerinde;

5.1- Kentlerin kıymetli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi üzere işyerlerinin etrafında kontrol faaliyetleri ağırlaştırılacak.

5.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan müddet ve günlerde dışarıda bulunan bireyler tek tek durdurularak denetim edilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından rastgele bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, vakti ve güzergahı ile uyumluluğu denetim edilecek.

5.3- Yalnızca turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir mühlet için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki öteki yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek. 

5.4- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarımızca 10.00-17.00 saatleri ortasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere lakin en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve yalnızca mecburî gereksinimlerin karşılanması hedefiyle gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak.

5.5- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında rastgele bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak. 

6. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması önlemine yönelik kontrol faaliyetlerinde;

6.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan mühlet ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için vilayetler ortasında gerekli uyum sağlanarak valiliklerce kentlerin tüm giriş ve çıkışlarında denetim noktaları oluşturulacak. 

6.2- Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan bireylerin seyahat müsaade dokümanlarının olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı denetim edilecek. 

6.3- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak kontrollerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı mevzuları titizlikle irdelenecek, seyahat müsaade evrakı alması mecburî olmasına karşın evraksız seyahat ettiği, muafiyeti berbata kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına isimli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine müsaade verilmeyecek.  

7. Konaklama tesislerine yönelik kontrol faaliyetlerinde;

7.1- Konaklama tesislerinin İnançlı Turizm Sertifikasına sahip olup olmadığı denetim edilerek İnançlı Turizm Sertifikası olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacak.

7.2- Tesislere girişte HES Kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve lokanta yahut restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci hususu kararı doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan şahıslar ortasında olup olmadığı konuları denetim edilecek.  Düzmece rezervasyon vb. hileli yolların önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin berbata kullanılması önlenecek.

7.3- Konaklama tesisleri içerisinde bulunulan yeme-içme yerlerinin yalnızca konaklama yapan müşterilerine hizmet verip vermediği, masada en fazla iki şahsa servis açılması sınırlamasına uyulup uyulmadığı, yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin rastgele bir yerinde ya da makul vakit aralıklarında müşterilerin topluca bir ortaya gelmelerini engelleyecek önlemlerin alınıp alınmadığı konuları denetlenecek.

7.4- Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve öteki otel salonlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi vb. müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00’de sona erdirilmesi sağlanacak.

7.5- Konaklama tesisleri için ilgili Genelgelerimiz ile Sıhhat Bakanlığı Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberinde belirlenen önlem ve kurallara uyulup uyulmadığı konuları ayrıntılı bir biçimde denetim edilecek.

8. İşyerlerinin açılış-kapanış saatlerine yönelik kontrol faaliyetlerinde;

8.1- 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerine süreksiz olarak orta verilen hamam, sauna, hoşluk merkezi/salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, lunaparklar ve tematik parklar, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi üzere yerler ile internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonlarının kapalı durumda olup olmadıkları denetim edilecek.

8.2- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki mühletlere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) hafta içi günlerde saat 18.00’de kapanmış olması sağlanacak.

8.3- Yeme-içme yerlerinin açık yahut kapalı alanlarda masada müşteri kabul edip etmedikleri ve gel-al ile paket servis için belirlenen saat sınırlamalarına uyup uymadıkları denetlenecek.

8.4- Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 10.00-17.00 saatleri ortasında faaliyet göstermeleri öngörülen market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açılış-kapanış saatlerine uygun hareket edip etmediklerine bakılacak.

8.5- Ramazan ayı boyunca özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat evvel sonlandırılması hususu ile bu saatten iftar saatine kadar yalnızca satış süreci yapılıp yapılmadığı denetim edilecek.

9. Kontrol çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair bilgiler İSDEM’e anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, vilayet ve ülke geneli bakımından tahlil edilecek.

KAYNAK: AA