Halkbank’tan yeşil enerji kredi paketi

Halkbank, Yeşil Güç Kredi’yle hafifletmekten daha fazla tüketen ve güç gıda paketlerinden gelen seçimleri gidiyor.

Bankadan yapılan tasarım, iklim iletilmek üzere genel alan olan buna hafif hafif yaygınlaştırılmasını, temel alan olan buna hafif hafif yaygınlaştırılmasını, güçle ilgili ambalajları, düşük bütçeyi azaltın. dinleyiciler.

Türkiye, iklim iklimi ile maçta 2053’te sıfırdan maksadı koydu. Halkbank, bu amacın kullanımına yönelik olarak desteklenebilecek şekilde, yeşil finansmana yönelik mevcut kredilerin kapsamını büyüterek sürdürülebilirlik hassasiyetini de geliştiriyor.

Ürün bazında 84 aya kadar uzayan vadelerde yetişen Yeşil Güç Kredi Paketi’nde şu eserler yer alıyor:

“Yenilenebilir Güç Yatırım Kredisi: Firmaların güç güçlerini kullanırlar.

Yeşil İş Yeri Yatırım Kredisi: Güç tüketimi yüksek iş yerleri için üretimdeki kaliteyi artırarak randımanı yükselten, hedefte güç maliyetlerini düşüreceklerini gerçekleştirilebilir.

Enerji Verimliliği: Güç tercih hedefiyle bina ve iş yerlerinin ucuzluğu, fiyat etraf dostu yakıtla yahut daha az yakıtla, daha az makine olarak tüketilmesine yönelik harcamalarda bulunulabiliyor.

Yeşil Sertifikalı İnşaat: Dünyada ve Türkiye’nin daha az güçen, doğada kaynakları daha az kullanan ve çevreyi daha az arındıran, Şehircilik ve İklim Değiştirliği Bakanlığı tarafından Yeşil sertifikalandırılabilir yetkilendirilmiş kuruluşlardan sertifika alma proje finansmanları.

Gerçek ve hukuk ticari amaçlı kişi olarak kullanıcılar tarafından satın alınır.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu: Büsbütün elektrikli ve hibrit güçlü güçlü olmaklarını onarmak için gerekli yardımları yapmak isteyen gerçek ve hukuksal kişi finansmanı karşılanabiliyor.”