Gazzâli’nin üç eseri okuyucuyla buluştu

İmam Gazzâli’nin üç yapıtı, Işık Metafiziği, Hakikat Daveti ve  Hakikat Daveti Ey Oğul, Asım Cüneyd Köksal çevirisiyle Ketebe Yayınları’ndan çıktı. 

Mişkatü’l-Envar – Nur Metafiziği

Mişkâtü’l-Envâr, İslâmî ilimler ve İslâm fikri tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Gazzâlî’nin, Işık Sûresi’nin 35. âyetine yazdığı bir nevi tefsirdir. Bu eser, tasavvufî ve felsefî bir bakış açısını bir ayetin tefsirinde birleştirmesi ve tüm varoluşu nûr-zulmet ayrımına dayanan bir metafizikle temellendirmesi açısından yazıldığı tarihten itibaren çok tesirli olmuş, İşrâkîliğin kurucusu Sühreverdî başta olmak üzere İslâm fikrinin üç büyük ekolü olan tasavvuf, kelâm ve ideolojiyi temsil eden düşünürleri derinden etkilemiştir.

Mişkâtü’l-Envâr/Nur Metafiziği, ayrıyeten zâhir ile bâtın, görünen ile görünmeyen ortasında kurmuş olduğu irtibat ile her devranın düşünen Müslümanları için ölümsüz bir eser olma özeliğini ebediyen koruma etmiştir.

Hakikat Daveti – Ey Oğul – Eyyühe’l-Veled -Ledünni İlim Risalesi

Elinizdeki yapıtta İslâm niyeti tarihinde bir dönüm noktası olan Gazzâlî’nin iki metni bir ortada yer alıyor. Risalelerden birincisi olan Ey Oğul / Eyyühe’l-Veled, Gazzâlî’nin talebelerinden birisinin sorduğu kimi sorulara yanıt olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine ahirette yararlı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili sıkıntıları hocasının küçük bir risalede özlü ve derli toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu metin, ahiret yolunda yürüyen bir mü’mine kılavuzluk etmek üzere gerekli prensipleri içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir.

 
İkinci risale, tasavvuf ehlinin keşif ve ilham yoluyla elde ettikleri ledünnî ilmin imkânını ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. Dostlarından birisi ledünnî ilmi kabul etmeyen birinden bahseder, bu kişi ilimlerin lakin çalışılıp öğrenilerek elde edileceğini savunmaktadır. Dostu, Gazzâlî’den bu mevzuyu temellendiren bir metin yazmasını rica eder. Gazzâlî de bu istek üzerine bilgi teorisi ve psikolojiyle alakalı olan bu kıymetli metni kaleme alır.

Hakikat Daveti Ey Oğul / Eyyühe’l-Veled ve Ledünni İlim Risalesi

Elinizdeki yapıtta İslâm niyeti tarihinde bir dönüm noktası olan Gazzâlî’nin iki metni bir ortada yer alıyor. Risalelerden birincisi olan Ey Oğul / Eyyühe’l-Veled, Gazzâlî’nin talebelerinden birisinin sorduğu birtakım sorulara karşılık olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine ahirette yararlı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili sorunları hocasının küçük bir risalede özlü ve derli toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu metin, ahiret yolunda yürüyen bir mü’mine kılavuzluk etmek üzere gerekli unsurları içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir.

İkinci risale, tasavvuf ehlinin keşif ve ilham yoluyla elde ettikleri ledünnî ilmin imkânını ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. Dostlarından birisi ledünnî ilmi kabul etmeyen birinden bahseder, bu kişi ilimlerin lakin çalışılıp öğrenilerek elde edileceğini savunmaktadır. Dostu, Gazzâlî’den bu mevzuyu temellendiren bir metin yazmasını rica eder. Gazzâlî de bu istek üzerine bilgi teorisi ve psikolojiyle alakalı olan bu kıymetli metni kaleme alır.

KAYNAK: HABER7