Ford Otosan’dan büyük başarı

Ford Otosan, çok sayıda aday proje içerisinden mükemmeliyet, tesir, uygulama kalitesi ve verimliliği kriterleriyle seçilerek hibe dayanağı sağlanan projelerin ortasında yer bulan 17 farklı projede paydaşlarıyla ileri araştırmalarına devam ediyor. Şirkete, bu projelerin Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere AB’nin ilgili fonlarından sağlanan bütçe 7,34 milyon avro seviyesine ulaştı.

Verilen bilgiye nazaran, birincisi 1984 yılında başlatılmış AB Çerçeve Programları, Avrupa’nın global rekabet gücünü müdafaayı, birlik üyesi yahut birliğe aday ülkeler ortasında bilim ve teknoloji siyasetlerinde eş güdümün sağlanmasını hedefliyor. Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmek için kurulan özel bir fonlama sistemiyle destekleniyor. Ford Otosan, Ufuk2020 ismiyle bilinen ve 2014 ila 2020 yılları ortasında başlatılan projeleri kapsayan 8. Çerçeve Programı’nda yürüttüğü proje sayısı ve sağladığı fon büyüklüğü ile bu alanda da Türkiye’nin en önde gelen şirketleri ortasında yer alıyor.

Projeler kapsamında otomotiv dünyasının yeni teknoloji alanları olarak nitelendirilen otonom araçlar, irtibatlı araçlar ve elektrikli araçlar ile geçmişten bugüne kıymetini kaybetmeyen bir araştırma alanı olan karbon salınımlarının azaltılması alanlarına ilişkin çok sayıda bilimsel ve teknik sorunun ele alındığı Ar-Ge çalışmalarının, şirketin rekabet gücüne kıymetli katkıları olacağı öngörülüyor.

İLERİ DENETİM USULLERİ KULLANILARAK CO2 SALINIMLARI AZALTILDI

2016 yılında başlayan ve 3 yıl süren OptiTruck, Ford Otosan’ın Ufuk2020 kapsamında tamamlanan birinci projesi oldu. “Euro VI” emisyon limitlerinin sağlanması kısıtı altında, yakıt tüketimi için mutlak optimum noktası arayan akıllı algoritmaların geliştirilmesi amacıyla başlatılan projede, üniversitelerden ve otomotiv şirketlerinden toplam 11 takımın oluşturduğu bir konsorsiyum yapısı ile çalışıldı.

Ford Otosan, bu proje kapsamında yaptığı çalışmaların yardımıyla kendisinin geliştirdiği teknolojileri, ağır ticari araçlar segmentindeki “2019 Memleketler arası Yılın Kamyonu (ITOY) Ödülü” sahibi eseri F-MAX’ta müşterilerine sundu. Şirket, proje ile sırf yazılım ve denetim usullerinin bir adım ileriye taşınması ile değerli ölçüde karbondioksit salınımı azaltılabileceğini de göstermiş oldu.

TRUSTVEHICLE İLE AĞIR TİCARİ ARAÇLAR İÇİN OTOMATİK GERİ PARK İŞLEVİ

Binek araçlarda müşteriye sunulmuş otomatik park etme işlevlerine misal halde, dorseli ağır ticari araçların otonom olarak geri hareket ile park etmesini sağlayan bir sistem, TrustVehicle projesi kapsamında geliştirildi. Karma trafik senaryolarında ve güçlü etraf şartlarında şoförlere dayanak sağlayan otonom sürüş içerikli teknik tahlilleri geliştirmeyi ve bu sayede güvenliği mevcut düzeyin ötesine taşımayı amaçlayan TrustVehicle projesinde Ford Otosan’ın çalıştığı park işlevi, kent içinde, inşaatlarda, limanlarda ya da dar depolama alanlarında şoförlere büyük kolaylık getirirken yaya güvenliğini de artırıyor. Geliştirilen sistemin tekrar F-MAX araçları ile müşteriye sunulması planlanıyor.

“LONGRUN” PROJESİ İLE GELİŞTİRİLEN ELEKTRİKLİ AKS SİSTEMLERİ

“LONGRUN”, Ford Otosan’ın yer aldığı ve ticari araçlarda termal randımanın artırılması, karbondioksit salınımının azaltılması ve egzoz emisyonlarının düşürülmesine yönelik araştırma çalışmalarının yapıldığı bir öteki proje oldu. Alternatif güç kaynaklarının kullanıldığı hibrit sistemlere özel simülasyon araçlarının da geliştirilmesinin hedeflendiği projede Ford Otosan, ağır ticari vasıtalarda kullanılabilecek yeni kuşak bir elektrik tahrikli aks sistemi için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Sistemin, geleceğin ağır ticari vasıtalarının kritik bir bileşeni olacağı düşünülüyor.

2023 yılında sonlanacak proje ile geliştirilen teknolojilerin, bilhassa 2025 sonrasında gelecek emisyon sınırlamaları sonrasında daha da değer kazanacağı öngörülüyor.