Dünyaya çok net ‘1915’ mesajı: Arşivlerimizi araştırmacıların kullanımına açtık

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran; 1915 olaylarının siyasetçilerin tartışma konusu değil, tarihçilerin araştırma konusu olması gerektiğini belirterek, “Bu anlayışla 1915 olaylarının bilimsel bir halde incelenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında ortak tarih komitesi kurulması davetinde bulundu. Arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugüne kadar davetlerimize Ermenistan tarafından bir karşılık göremedik” dedi.

Kıran, Ermeni tarafının 1915 olaylarını tarihi ve tüzel gerçeklerden uzak bir formda tek taraflı olarak takdim etme ısrarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

İŞTE O MAKALE

Yavuz Selim Kıran’ın, TRT Almanca’da 1915 olaylarına ait makalesi yayınlandı. Kıran’ın, “1915 Olayları: Tarihi ve Tüzel Gerçekler Siyasi Maksatlarla Çarpıtılmamalı” başlıklı yazısı şöyle:

“Osmanlı İmparatorluğunda 600 sene boyunca farklı etnik ve dini kümeden milletler barış içinde bir ortada yaşadılar. Hatta bu periyot “Pax Ottomanica (Osmanlı Barışı)” olarak tarih kitaplarına geçmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren periyodun büyük güçleri ortasında giderek artan siyasi rekabet dünyanın birçok bölgesinde olduğu üzere Osmanlı coğrafyasında da milletler ortasındaki ahengi bozdu.”

“Birinci Dünya Savaşıyla sonuçlanan bu uzun istikrarsızlık periyodunda yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetti, tüm milletler büyük acılar çekti.”

”KÜÇÜK SİYASİ HESAPLAR UĞRUNA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPANLAR TARİHİ GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTEMEZLER”

“Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu devirde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar.”

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan taziye bildirileri bu mevzudaki insani tutumuzu dünyaya açıkça duyurmakta, yüzyıllık bir acıya uzatılmış bir barış eli olarak Osmanlı ve Anadolu insanlarının ortak yaralarını sarmayı amaçlamaktadır.”

“Bu insani yaklaşımımıza karşılık soykırım lobisi ve Türkiye tersi çevreler, tarihi gerçekleri çarpıtarak yeni hasımlık ve düşmanlık tohumları ekme eforunu sürdürüyor. Her yıl 24 Nisan’da, tarihi ve tüzel gerçekler siyasi saiklerle çarpıtılıyor.”

“Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu istismar, palavra ve nefret kampanyalarına kararlılıkla karşı koymaya devam edecektir. Küçük siyasi hesaplar uğruna Türkiye düşmanlığı yapanlar tarihi gerçeklerin üzerini örtemezler. Tüm bu temelsiz savlara tarihi ve tüzel gerçekler temelinde karşılık vermeyi sürdüreceğiz.”

“1915 olayları siyasetçilerin tartışma konusu değil, tarihçilerin araştırma konusu olmalıdır. Bu anlayışla 1915 olaylarının bilimsel bir formda incelenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında ortak tarih komitesi kurulması davetinde bulundu. Arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugüne kadar davetlerimize Ermenistan tarafından bir karşılık göremedik.”

“Tarihsel gerçeklerden kaçmayan, kendi tarihiyle yüzleşme konusunda özgüven içinde olanların bilimsel bir tabanda tarihçilerden oluşan bir kurula neden itiraz ettikleri haklı ve cevaplanması gereken bir sorudur.”

“ERMENİ TARAFI 1915 OLAYLARINI TARİHİ VE TÜZEL GERÇEKLERDEN UZAK BİR BİÇİMDE TEK TARAFLI OLARAK TAKDİM ETME ISRARINI SÜRDÜRÜYOR”

“Ermenilerin mesnetsiz argümanlarında, Komitacıların I. Dünya Savaşında Müttefik güçlerin kışkırtmalarıyla çıkardıkları isyanlar ve Müslüman nüfusa yönelik katliamlarından bahsedilmiyor. İşgalci güçlerin izlediği acımasız savaş stratejileri ve kıyımlar büsbütün görmezden gelinerek “soykırım” dayatması yapılıyor. Biz, bu tek taraflı ve gerçekleri çarpıtan anlayışa itiraz ediyoruz.”

“1915 olaylarını değerlendirirken bu tarihî art planın yanı sıra türel çerçevenin içinde kalmaya da ihtimam göstermeliyiz. Soykırım, memleketler arası hukukta tarifi açık ve kesin olarak yapılmış ağır bir kabahattir. Bu nitelikte bir suçlamada bulunmak, 1948 Soykırım Kontratı uyarınca yetkili mahkemelerin uhdesindedir. 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen rastgele bir memleketler arası mahkeme kararı bulunmamaktadır. 1915 olaylarının legal bir tartışma konusu olduğu, münasebetiyle Holokost ile bir tutulamayacağı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Fransız ve Belçika Anayasa Mahkemelerinin tıpkı tarafta verdiği kararlarıyla teyit edilmiştir.”

“Hal böyleyken, tüm ikazlarımıza karşın birtakım ülkeler ne yazık ki tarihi siyasallaştırma uğraşlarına alet olmuşlardır. Ermeni savlarını tarihi hakikat olarak kabul edip, aksi taraftaki görüşleri yasaklamaya kalkan parlamentolar demokrasinin temel unsurlarına alışılmamış hareket etmişlerdir. Bu çeşit siyasi adımlar, 1915 olaylarına ait farklı görüşlerin lisana getirilmesini teminat altına alan AİHM içtihatlarına karşıttır. Türkiye-Ermenistan bağlantılarının olağanlaşmasına ve böylelikle bölgemizde barışın tesis edilmesine katkı sağlamaktan da uzaktır.”

“1915 olaylarına dair mesnetsiz tezlerin terör aksiyonlarına sebep olması herkes tarafından ibret alınmalıdır. ASALA’nın 1973-1984 ortasındaki devirde 31’i diplomat 58 vatandaşımızı şehit eden terör aksiyonlarını asla unutmayacağız. Siyasi maksatlar uğruna çarpıtılan tarihin teröre dönüşmesinden herkesin ders çıkarması gerekmektedir. Hiçbir formda legal ve mazur gösterilemeyecek olan terörizm karşısında sessiz kalmak en temel insanlık bedellerine karşıttır. Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın geçtiğimiz ay lokal mahkemenin aldığı salıverme kararı vicdanlarımızı derinden yaralamıştır.”
“Biz her vakit, samimi bir halde 1915 olaylarının hakikat anlaşılmasından yana olduk. Dünya tarihinin acılarla dolu bir sayfasını siyasi hedeflere alet etme gayretlerini kabul etmiyoruz. Tarihi gerçeklerin çarpıtılmasına ve yeni düşmanlıklar üretilmesine asla müsaade vermeyeceğiz.”

“Acıları yarıştırmak yaralarımızı hiçbir halde sarmaz. Tarihi gerçekler ışığında, akıl ve vicdana dayalı, müşterek gelecek perspektifini temel alan yapan bir anlayışla bölgemize barış, huzur ve istikrarı getirmek temel gayemizdir.