Doğa Derneği, Marmara Gölü’nü kurtarmak için Ombudsman’a başvuruyor.

Söz konusu müracaat, Yönetimin tabiat ve insan haklarına muhalif tavır ve davranışlarını sonlandırarak, Marmara Gölü’nün yasal mevzuata uygun bir halde korunmasını sağlamasını ve gölün eski haline dönmesi için gölü besleyen kanallardan su verilmesini kapsıyor.

Türkiye’deki 184 Değerli Kuş Alanı ve 305 Kıymetli Tabiat Alanı’ndan biri.

Manisa’daki Marmara Gölü, barındırdığı biyolojik ve kültürel kıymetleriyle seçkin bulunan sulak alanlardan biri. 2017 yılında Ulusal Ehemmiyete Haiz Sulak Alan olarak tescillenen Marmara Gölü, Ramsar Kontratı kapsamında hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kararlarına nazaran mutlak müdafaa altında olması gereken bir sulak alan ekosistemi. Göl, kuşlar açısından değerli bir konaklama, beslenme ve üreme alanı. Türkiye’deki 184 Değerli Kuş Alanı’ndan ve 305 Kıymetli Tabiat Alanı’ndan biri.

Geçtiğimiz yıllara kadar kış aylarında gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülmekteydi. Jenerasyonu tehlike altına girmeye yakın olan doruklu pelikan Pelecanus crispus cinsinin dünya nüfusunun 9’u kış aylarında Marmara Gölü’nde beslenmekte ve kışı burada geçirmekteydi. Alana Kıymetli Tabiat Alanı statüsünü kazandıran, göle ve Türkiye’ye endemik balık tipleri için de hayat alanıydı. 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte, yanlış planlama ve uygulamalar sebebiyle, göl yüzey alanının 98,18’lik bir kısmı yok oldu.

Gölün kurumasından ötürü balıkçı aileleri göç etmek zorunda kaldı.

Gölün ana besleme kaynağı Gördes Çayı’nın göle ulaşması, DSİ’nin yaptığı Gördes Barajı nedeniyle engellendi. Gediz Nehri’nden göle su pompalanması için kullanılabilecek olan Ahmetli Regülatörü de tekrar Yönetim tarafından çalıştırılmıyor. Kurumadan ötürü yalnızca biyoçeşitlilik değil, göl kıyısındaki sosyo-ekonomik ömür da tahrip oldu. Kooperatif eliyle yürütülen balıkçılık büsbütün sona erdi. Bu nedenle yöredeki kimi balıkçı aileleri bölgeden göç etmek zorunda kaldılar.

‘’ Marmara Gölü’nün kurumuş olması, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını derinleştiren bir tesire yol açıyor. ‘’

Başvuruyu yapan Tabiat Derneği hukuk danışmanı Av. Cem Altıparmak, “Kamu Yönetiminin yanılgılı kararları, ihmali ve plansızlığı sebebiyle Marmara Gölü’nün kurumuş olması, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını derinleştiren bir tesire yol açıyor. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması ve tabiatın haklarının korunması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığımız müracaat, Türkiye için de bir birinci. Bu müracaat, tabiatın hakları için çalışan sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk faaliyetlerine olumlu bir katkı sağlayacak. Marmara Gölü’ne acilen su verilmesi ve göl etrafındaki su tüketiminin azaltılması için müracaatımızın olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.“ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı