Deü senatosu, abd başkanının açıklamalarını kınadı

tarafından
8
Deü senatosu, abd başkanının açıklamalarını kınadı

ABD Lideri Joe Biden, 24 Nisan’da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları “soykırım” olarak tanımlası Türk dünyasında reaksiyon ile karşılandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net bir lisanla kınadığı açıklamaya, resmi ve özel kurum ve kuruluşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarından da reaksiyon yağdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar başkanlığında toplanan DEÜ Senatosunun gündeminde de soykırım tezleri yer aldı. Senato üyelerinin tam iştirakiyle yapılan toplantıda ABD Lideri Joe Biden’ın kamuoyunu yanlış bilgilendiren, evrak ve bilgiye dayanmayan mesnetsiz açıklamasına karşılık, kamuoyu açıklaması hazırlandı.

ABD Liderinin tabirlerinin bahtsız ve siyasi propaganda içeren bir açıklama olarak değerlendirildiği kamuoyu metninde şu tabirlere yer verildi;

MÜSLÜMAN KÖYLERİNİ BASTILAR

“Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bizler, yalnızca bilimsel metotları kullanarak gerçeklere ve doğrulara ulaşmaya çalışır; tarihi olayları bilgiye ve dokümana dayandırarak açıklarız. Bu noktada, akıl ve mantığa uygun olmayan beyanlara ve davranışlara prestij etmez; hakikatlerin üstünün örtülmesine ve kamuoyunun aldatılmasına da müsaade vermeyiz. ABD Başkanı’nın kelamda Ermeni Soykırımı’na ait bahtsız ve siyasi propaganda içeren açıklamaları karşısında kurumsal unsurlarımızın ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak, gerçekleri hatırlatma ve tespitlerimizi paylaşma gereksinimi doğmuştur. Bahsin aslı ve özeti şudur:

Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan ve savaş sırasında şiddetini artıran birtakım terör kümeleri, bilhassa de Ermeni halkı ismine kelamda silahlı uğraş başlatan Taşnak ve Hınçak üzere çeteler, işgal kuvvetlerinin yardımını alarak Osmanlı Devleti’nden toprak koparma hayaline kapılmışlardı. Bunun için her türlü berbatlığı göze alan bu çeteler, Rusya’nın Çarlık devri ile Fransız ordularının Osmanlı topraklarını işgalini kolaylaştırmak ve bölgeyi Müslümanlardan arındırmak için harekete geçmişler; yüzlerce yıldır bir ortada yaşadıkları Müslüman ahalinin konutlarını ve köylerini basarak bayan, çocuk ve yaşlı demeden çok sayıda insanı katletmişlerdi. Taşnak ve Hınçak çetelerinin Ermeniler de dahil olmak üzere Osmanlı halkına yaşattıkları bu mezalimin ve acıların dokümanları, sadece Osmanlıda değil; Rusya ve Fransa arşivlerinde de mevcuttur. Münasebetiyle bu çetelerin o periyotta yaptıkları zulmün günümüzde siyasî propaganda ile inkâr edilmesi, görmezden gelinmesi ya da bir ekip çarpıtma ve iftiralar ile üzerinin örtülmek istenmesi, tarafımızca kabul edilebilir değildir.

Unutulmamalıdır ki, bu çetelerin Ermeniler ismine Müslümanları katletmeye kalkışması ‘Millet-i Sadıka’ ismiyle anılan Osmanlı Ermenilerinin sıfatına da halel getirmiş ve çete mensubu olmayan devletine sadık Ermenileri de mahcup ve mağdur etmiştir. Bu sebeple Osmanlı Devleti, bir tarafta Çanakkale, Galiçya, Irak cephelerinde emperyalist devletleri ile savaşırken; öteki tarafta köyleri ve kasabaları basarak toplu katliamlar yapan ve ihanet içinde olan bu çetelerin kapatılmasına ve yöneticilerinin tutuklanmasına karar vermiştir. Sonuç olarak, bu çetelere mensup İstanbul’da 235 ve öbür vilayetlerde ise 321 kişi 24 Nisan 1915 günü tutuklanmıştır. Milletlerarası diplomaside yıllarca ülkemizin önüne getirilen, siyasi manipülasyon aracına dönüştürülen ve ABD Liderinin sorumsuzca söz ettiği 24 Nisan 1915 hadisesi, katliamlardan sorumlu 556 teröristin ve vatana ihanet hatasını işleyenlerin tutuklandığı gün olmaktan ibarettir.

MECBURÎ VE GEREKLİ BİR ÖNLEM

Osmanlı Devleti, bu önlemlerin yanı sıra; işgal ordularının bölgedeki Ermeni çetelerini kullanmasına da mani olmuştur. Bu noktada Osmanlı Devleti, bölgede yaşayan Müslüman halkın korunması, katliamdan kurtulan ahalinin güvenliğinin yine tesis edilmesi ve pak Ermeni vatandaşların da can güvenliğinin sağlanması emeliyle Ermenilerin savaştan uzak topraklara sevk edilerek buralara yerleştirilmesine karar vermiştir. Devrin kaideleri içinde Osmanlı Devleti’nin aldığı bu tehcir önlemi, güçlü iklim kaidelerinde ve salgın hastalıkların denetim edilemeyen süreçlerinde uygulanmak zorunda kalınmıştır. Osmanlı Devleti’nin buradaki temel emeli, çeteler ile saf Ermeni vatandaşlarını ayırmak; hatalıların halk ortasında gizlenmesini önlemek olmuştur. Üstelik, sadece güvenliğin tehdit altında olduğu doğu vilayetlerinde, güvenliğin yine tesis edilmesine yetecek kadar Ermeni’nin sevk ve iskânına karar verilmiştir. Bunların dışında öteki vilayetlerde yaşayan saf Ermeni vatandaşları, yaşadıkları topraklarda kalmaya devam etmişlerdir. Öteki bir tabirle bu tehcir, önemli güvenlik tehdidi karşısında zarurî ve gerekli olacak önlemleri içermiştir. Ayrıyeten Osmanlı Devleti, Sevk ve İskân Kanunu’nun uygulanmasında ve Ermeni kafilelerinin güvenliğinin sağlanmasında ihmâli olan yetkili şahısları de yargılamış ve sorumlu bulduklarını cezalandırmıştır. Hasebiyle bu süreçte yapan, şeffaf ve hesap verebilir yönetim unsuruna uygun davranılmıştır.

BİLİMSELLİKTEN UZAK

Ulusal Çaba devri sonrasında büyük fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Türkler ve Ermeniler ortasındaki tarihi bağları müdafaaya; barışı ve dostluğu koruma etmeye ihtimam göstermiştir. Fakat Türkiye’nin bütün düzgün niyetine ve uğraşına karşın milletlerarası güçlerin teşviki ve takviyesi ile Ermeni terör örgütü Asala ortaya çıkartılmış; bu örgütün suikast ve aksiyonlarında çok sayıda Türk vatandaşı şehit edilmiş ve yaralanmıştır. Bu olaylar, bizler için son derece keder vericidir.

Tarihi çarpıtmanın öznesi haline getirilen 1915’teki bütün hadiseler belgelidir ve bir gerçeğe işaret etmektedir. O da, bu türlü bir soykırımın olmadığıdır. Maddi telaşlardan beslenen Ermeni lobisinin birçok ülkede ortaya koyduğu senaryo emsal olsa da, palavraları tıpkı olmaktadır. Bu bağlamda dost ve müttefik olduğunu argüman eden ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ait yaklaşımı bize nazaran, hem bilimsel bedel taşımamakta hem de hiçbir doğruya işaret etmediği için yok kararında sayılmaktadır.

KAMUOYUNU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Liderinin telaffuzunu ‘mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı’ olarak kıymetlendiren Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni argümanlarına ait ortak tarih komitesi kurulmasına yönelik teklifleri ise bize nazaran verilecek en net ve manalı iletidir. Akla mantığa ve yüksek insani pahalara ehemmiyet veren bilim insanları olarak, bu mevzudaki akademik çalışmalarımızı yayınlamaya; kamuoyunu aydınlatmaya; milletimizin ve devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna hürmetle duyurulur.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı