CHP’li Sındır, “Kız ve erkek öğrencilerimizin sınıfları zorla ayrıştırılıyor!”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin hem sınıflarının hem okul katlarının birbirinden ayrılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Milletvekili Sındır, “Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda okul yöneticilerinin kız ve erkek öğrencilerin müsabakalarından rahatsızlık duyması çağdışılıktır. Laiklik prensibinin ayaklar altına alınmasına geçit vermeyecek, devletin temeline, yurttaşlarımız ortasındaki eşitlik prensibine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin köklerine dinamit koymanıza seyirci kalmayacağız. Bir asra yaklaşan kazanımlarımızı karanlık zihniyetinize kurban ettirmeyeceğiz” dedi.

“OKULLARDA KIZ VE ERKEK KARMA EĞİTİM YAPILMASI ESASTIR”

1739 Sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanunu’na vurgu yaparak kelamlarına başlayan Sındır, “1739 Sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Genellik ve eşitlik’ başlıklı 4. hususu: “Eğitim kurumları lisan, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir bireye, aileye, zümreye yahut sınıfa imtiyaz tanınamaz.’ diye tanımlarken ‘Karma eğitim’ başlıklı 15. Hususu ise ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması temeldir. Lakin eğitimin çeşidine, imkan ve zorunluluklara nazaran birtakım okullar sadece kız yahut sadece erkek öğrencilere ayrılabilir.’ kararlarını içermektedir. Lakin saraydan, tek adam rejiminden güç alanlar, demokrasiyi de laikliği de toplumsal devleti de hukuk devletini de ayaklar altına almaktadır. Bugün Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşanan budur” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM KANUNU ANAYASA’YA NAZARAN ÇIKARILMIŞ BİR KANUNDUR, ÇİĞNEYEMEZSİNİZ”

Anayasanın ve kanunların ihlal edildiğinin altını çizerek kelamlarına devam eden Sındır, “Anayasanın değiştirilemeyecek kararlarından bile rahatsız olanlar Anayasa ihlali yapıyor ve Anayasaya nazaran çıkarılmış kanunları uygulamıyor. Ulusal Eğitim Kanunu Anayasa’ya nazaran çıkarılmış bir kanundur, çiğneyemezsiniz. Anlaşılıyor ki, kelam konusu okulda yönetici ve müdür olarak vazife yapan ‘öğretmen’imiz bu uygulamayı ya Anayasamızdan ve ilgili kanunlardan ve bilhassa de mensubu olduğu kurumun mevzuatından habersiz sürdürmektedir ya da bu mevzuatı bilmesine karşın kasıt ile yasa tanımaz bir anlayıştadır. Her iki durumda da Anayasamıza ve kanunlara terslik teşkil eden bu uygulama ile misyonun berbata kullanılması ve ayrıyeten misyonun ihmali kelam hususudur. Maalesef bugün İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkan, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkan zihniyette budur” dedi.

“KARMA EĞİTİME KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ EĞİTİME DERHAL GEÇİN”

Uygulamaya derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayarak kelamlarını sonlandıran Sındır şöyle konuştu: “Karma eğitim Ulusal Eğitim Temel kanununda temeldir. Kız ve erkek öğrencilerimizin sınıflarını ayıramaz, kız öğrencilerimizi bir kata, erkek öğrencilerimizi diğer bir kata alamazsınız. Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda okul yöneticilerinin kız ve erkek öğrencilerin müsabakalarından rahatsızlık duyması çağdışılıktır. Çocuklarımızı sınıflarda oturma nizamında bile ayrıştırmak bile karma eğitim unsuruna terstir. Bunu okul müdürü de ilçe ulusal eğitim müdürü de çok âlâ biliyor. Karma eğitime, kanunun öngördüğü eğitime derhal geçin. Bu mevzu yazışmalarla geçiştirilecek bir problem değildir. Bilinmelidir ki, yurttaşlarımızın hangi din, mezhep, inanç sahibi olurlarsa olsunlar akıl ve bilimin yol göstericiliğinde, çağdaş uygarlık yolunda kelam konusu inançlarını özgürce ve en hakikat biçimde öğrenebilmeleri ve vecibelerini yerine getirebilmeleri de din ve vicdan özgürlüğü ismine tartışmasız temel bir haktır. Bu hakkın kullanılabilmesi de hepimizin temel vazifeleri ve sorumlulukları ortasındadır. Laiklik unsurunu ayaklar altına alınmasına geçit vermeyecek, devletin temeline, yurttaşlarımız ortasındaki eşitlik unsuruna, toplumsal cinsiyet eşitliğinin köklerine dinamit koymanıza seyirci kalmayacağız. Bir asra yaklaşan kazanımlarımızı karanlık zihniyetinize kurban ettirmeyeceğiz. Merak buyurmasınlar; bu karara imza atanlar, Türkiye’yi çağdaşlıktan uzaklaştırmaya çalışanlar tarihte hak ettikleri yeri alacaklardır” dedi.

Sındır, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

1- Önergeye husus olan sınıfların karma eğitim prensibine karşıt bir biçimde kız ve erkek sınıflar olarak ayrılması, katlarının farklı tutulması kararı Bornova İmam Hatip Ortaokulu’nda hangi yönetici tarafından alınmıştır? Bu türlü bir uygulama hangi yasal desteğe ve hangi yetkiye dayanmaktadır?

2- Kız ve erkek öğrencilerin sınıflarının ayrılması, hatta katlarının ayrılması konusunda ilgili Vilayet ve İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi var mıdır? Okul Müdürü tarafından bu bahiste bir bilgilendirme/yazışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihtedir ve verilen karşılık ne istikamette olmuştur?

3- 1739 Sayılı Ulusal Eğitim Temel Kanunu’na muhalif kelam konusu uygulama kim tarafından ve hangi münasebetlerle alınmıştır?

4- Okul Yöneticisi 1739 Sayılı ve üstte hususları ile açıklamış olduğum kanuna karşın almış olduğu kararla misyonunu ve yetkisini berbata kullandığı görülmektedir. İlgili karara imza atanlar hakkında, Bakanlığınız tarafından alınmış bir karar, yürütülen bir soruşturma var mıdır? Olacak mıdır?

5- Tekrar bu kararı alan yöneticilerin meslek hayatları içerisinde gibisi bir durumla ilgili geçirmiş olduğu bir disiplin soruşturması ya da haklarında bir şikayet var mıdır?

6- Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara hususla alakalı Bornova özelinde yahut yurdun başka bölgelerinden rastgele bir şikayet olmuş mudur? Olmuşsa tarihi ve verilen cevap nedir?

7- Önerge konusu olan ve karma eğitim aslına ters davranan öteki bir okul var mıdır? Varsa bu okullar neresidir?

8- İzmir ili Kemalpaşa ilçesinde de emsal bir durumun olduğu argüman edilmektedir. Bu sav hakikat mudur? Doğruysa bu okullarla ilgili yapmış olduğunuz bir soruşturma var mıdır?

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı