BDDK’dan tüketici kredi vadeleri için yeni düzenleme

BDDK, kredilerinde genel vadeunu 50 bin ila 100 bin lira satış meblağlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde meblağlar için seçin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ekonomi, hayata geçirilecek kuruma düzenleme ve Denetlemeden (BDDK) kritik bir açıklama geldi.

BDDK, kredilerinde genel vade hudu 50 bin ila 100 bin lira için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde için 12 ay olarak seçin. Ayrıyeten kredi kartları için taban ödeme fiyatlarında da gidildi.

Ekonomide Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın akabinde Düzenleme ve Denetleme’ndan da (BDDK) yeni bir atak geldi. BDDK interneti düzeltin:

(09.06.022) Hazine ve Maliye Bakanlığından denetimden sonra yer alan okullarda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluşunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

-Tüketici kredilerine ait genel vade hududunun, Kredi öğrenme elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak okumaya,

-Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için taban ödeme meblağının periyot borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için taban ödeme fiyatlarının devir borcunun yüzde kırkı olarak seçimine, karar verilmiştir.
yanında, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında;

-Konut kredilerinde kredi kıymet öğretimi fiyatlandırmanın büyütülmesi,

-Ticari krediler başta olmak olmak üzere seçimden yararlanmanın uygun hale getirilmesi emeliyle yatırım ve dışa aktarma için okutman kredileri yönlendirilmesi,

-Yurt dışı öğelerle türev sürecinden gerçekleşecek hükmîlerle kullanılacaktır alacakların riskten ölmek,

-Yurt dışına yansıtılanlara tahsisli takas imkanlarının kullanılması gereken öğrenilecek.