Babaların Çocuk Gelişiminde 8 Önemli Rolü

‘Çocuk gelişimi’ denildiğinde aklımıza birinci olarak anneler geliyor. Bunun nedeni ise hamilelik, doğum ve emzirme üzere süreçlerin anneye ilişkin olması. Lakin birebir vakitte toplumsal cinsiyet rolleri de tesirli oluyor kuşkusuz. Her kız çocuğunun birinci oyuncağının bebek olmasının yanı sıra kardeşler ile kuzenlerin bakım süreçlerine dahil edilmesi üzere etkenler nedeniyle çocuk bakımı ve gelişiminde anneler daha ön plana alınıyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sena Sivri, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde aslında anneler kadar babaların da değerli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, “Baba ile çocuk ortasında kurulan kusurlu bağ çocuğun hayatını olumsuz tarafta etkileyebiliyor. O denli ki cinsel kimliğini geliştirmesi, dünya üzerinde kendini inançlı ve bedelli hissetmesi, otorite ve sonları kabulü, akademik başarısı, toplumsal bağları ile kendilik algısı üzerinde sorunlara ve gelişimsel aksamalara yol açabiliyor. Sağlıklı kurulan baba – çocuk ilgisi ise tüm gelişimsel, toplumsal ve akademik alanlarda çocuğun kendilik algısının güçlenmesini ve sağlıklı gelişimini destekliyor” diyor.

Üstelik son yıllarda annelerin çalışma hayatına daha fazla katılmaları, aile yapılarında oluşan değişim ile boşanmaların artması üzere etkenler nedeniyle babalık rolü çok daha değerli bir noktaya ulaştı. Psikolog Sena Sivri, babanın rolünün annenin hamileliğiyle bir arada oluştuğunu belirterek, “Bu rolün ve kurulan bağlantının doğum sonrası sağlıklı bir halde devam etmesinde annenin babayı bu sürece dahil etmesi, ona alan tanıması ve bağlantıyı desteklemesi büyük kıymet taşıyor” diyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Psikolog Sena Sivri, sağlıklı baba-çocuk bağının çocukların gelişimi üzerinde sağladığı 8 kıymetli faydayı anlattı; kıymetli teklifler ve ihtarlarda bulundu!

  • Duygusal gelişimini destekliyor

Babasının sevgisini gösterdiği, bunu sözel ile davranışsal yollarla tabir ettiği, problemlerinde onu dinlediği ve desteklediği çocukların duygusal gelişimleri daha sağlıklı oluyor. O denli ki çocuklar kendilerini inançta ve bedelli hissediyorlar. Bu hisler da hayat uzunluğu kuracakları ilgilerin temeli için belirleyici bir rol üstleniyor.

  • Zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor

Sağlıklı baba-çocuk ilgisi çocukların gelişim evrelerinde yaşadıkları zorluklarla kolay başa çıkmalarını sağlıyor. Babanın destekleyici yaklaşımı 6-12 yaşları ortasındaki çocukluk periyodunda onları cesaretlendirirken, ergenlik çağında hislerini rahat tabir etmelerini, sorun çözme hünerlerini geliştirmelerini ve negatif hisleriyle başa çıkmalarını kolaylaştırıyor.

  • Akademik başarıyı artırıyor

Uzman Psikolog Sena Sivri, babayla kurulan sağlıklı alakanın çocukların akademik muvaffakiyetini da desteklediğini belirterek, “Babayla sağlıklı alaka kurulması ve desteklenildiğini bilmek onların özgüven ile motivasyonlarını güçlendiriyor. Tıpkı vakitte çocukların sağlıklı bir rol model edinmelerini ve gaye koymalarını sağlıyor. Bunların yanı sıra daha fazla çalışmalarına ve motive olmalarında tesirli oluyor. Tüm bunlar da çocukların akademik muvaffakiyetlerini artırıyor.

  • Sosyalliğe dair gelişimini destekliyor

Baba çocuk gelişiminde toplumsal normlar ve kurallar toplumsallığı öğretmede tesirli oluyor. Uzman Psikolog Sena Sivri, bu nedenle baba ile kurulan sağlıklı münasebet çocukların toplumsal ortamlarda kendilerini daha inançlı hissetmelerini sağladığına işaret ederek, “Ayrıca çocuğun daha girişken olmasına ve sağlıklı yeni bağlar kurmasına takviye oluyor” diyor.

  • Cinsel kimlik ve rollerini öğretiyor

Sağlıklı baba çocuk bağlantısı, çocuğun kendi kimliğini keşfetmesi için de çok değerli. Babayla kurulan bağda çocuğun yaşayacağı sorunların bu süreci zorlaştırdığına işaret eden Uzman Psikolog Sena Sivri, “Problem yaşayan çocuklar, bilhassa erkek çocuklar kimlik buhranı yaşayabiliyor, bu sürecin gelişmesinde gecikmeler gözlenebiliyor” diyor.

  • Partner bağlantılarında kilit rol üstleniyor

Çocuklar bağlara dair algılarını anne-babalarının ilgisini gözlemleyerek öğreniyorlar. Rol model olarak seçtikleri ebeveynin davranışlarını modelleyip buna nazaran kendi tavırlarını belirliyorlar. Babanın anneye ilgili sevgi dolu ve destekleyici yaklaşımını gözlemleyen çocuklar, ileride kendi partnerlerine de emsal biçimde yaklaşıyorlar. Aksi istikamette gözlemleyen çocuklar ise münasebetlerinde sorunlu, uzak ve kaçıngan tavırlar sergileyebiliyorlar.

  • Kendi babalık algılarına dair belirleyici oluyor

Karşı cinsle olan ilgi rollerinde olduğu üzere erkek çocuklar için babalık rolünü belirlemede de babayla kurulan ilgi kıymet taşıyor. Sağlıklı baba çocuk münasebeti ilerleyen yıllarda baba olmayı isteme, sağlıklı babalık algısı ve davranışları geliştirme açısından erkek çocuklarda belirleyici oluyor.

  • Otorite ve hudut kavramları gelişiyor

Baba çocuğunu yüreklendiren ve cesaretlendiren olduğu üzere birebir vakitte hudut ve kural koyucudur da. Bu nedenle babayla kurulan sağlıklı bağlantı çocuğun hem kendi hudutlarını muhafazasında ve oburlarının sonlarına duyacağı hürmette hem de otorite figürlerine dair bakışında büyük değer taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı