ASİAD Genel Başkanı Başaran “ABD Başkanı Joe Biden’ı Kınıyoruz”

tarafından
23
ASİAD Genel Başkanı Başaran “ABD Başkanı Joe Biden’ı Kınıyoruz”

Ömer Faruk Başaran, hususla ilgili yayımladığı iletide şu tabirlere yer verdi:

ABD idaresi, Türk-Amerikan münasebetlerine bugün hakim olansıkıntılı konjonktürü istismar gayretlerine imkan vermemeli, yaşanan tarihi acıların iç siyaset materyali yapmamalı, ABD’nin karşılıklı empatiye dayalı bir diyalog sürecine ve barışvizyonuna katkıda bulunmalıydı. ABD Lideri Joe Biden’ın, bunun tersine subjektif ve tek taraflı tarih yorumlarına dayalı“soykırım” açıklamasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Siyasi

istismara dayalı bu açıklamanın ikili münasebetlere, Kafkasya’da bölgesel barışa ve Türk ve Ermeni toplumları arasındakurulabilecek yeni bir diyalog tabanına darbe vurmuş olduğuaçıktır. Ayrıyeten bu açıklamada Birinci Dünya Savaşındamilletimizin verdiği kayıplara ve Asala terör örgütününsaldırılarında hayatlarını kaybeden temiz diplomatlarımıza vesivillere hiçbir atıfta bulunulmamış olması ABD Başkanınıntemel hedefinin bir tarihi gerçeklik arayışı değil, milletimizedönük haksız bir yargılama uğraşı olduğunu açıkça ortayakoymaktadır.

ASİAD olarak bu haksız ve hasmane açıklama karşısında yetkilimakamlarca yapılacak diplomatik teşebbüslere ve atılacak doğruadımlara takviye vereceğimizi ve dayanışma içinde olacağımızıbeyan ederiz. Lakin, yarım asrı aşan kararlı bir diplomatikmücadele sonrasında gelinen bu son derece onur kırıcı tablodakoalisyon iktidarının hamasete dayalı, irrasyonel, bilgi vedonanımdan uzak ve teslimiyetçi yaklaşımlarının hissesi büyüktür. Dış siyasette tarafların gösterdiği yansılar ülkelerin genelitibarına nazaran şekillenmektedir. Böylesi bir açıklamanın 100. Yılgibi sembolik bir tarihte yapılmadığı halde artık yapılabiliyorolması, 2015’ten bu yana dış siyasette kaybedilen prestijin vesarsılan caydırıcılığın bir göstergesidir. Öte yandan, bir evvelki ABD Başkanı’nın “aptal olma” hitabına hak ettiği reaksiyonun gösterilmemiş olması, aylardır bir telefon görüşmesi içinneredeyse yalvarır bir tutum sergilenmesi ve nihayet telefon görüşmesinin açık bir ileti ve istiskal niteliği taşıyacak biçimde 24 Nisan’dan bir gün evvel gelmesinin de kabullenilmesimilletimizi temsile yakışmayan edilgen ve teslimiyetçi tutumunbir yansımasıdır. Bütün bu prestij kaybı, teslimiyetçi ruh hali vediplomatik rasyonaliteden kopuş ABD’deki lobileri ve ABD Başkanı’nı cesaretlendiren ögeler olmuştur.

Artık yapılması gereken bir taraftan ülkemize yine itibarkazandıracak bir dış siyaset stratejisinin benimsenmesi, evrenselgeçerliliği olan bir telaffuzun inşa edilmesi ve tarihi olayların tektaraflı yorumlanmasını engelleyecek formda ortak acılarıpaylaşmayı emel edinen “adil hafıza” prensibine dayalı yiğit veproaktif bir hareket planının hayata geçirilmesidir. Asırlarca birlikte yaşadığımız Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğuhalklarıyla omuz omuza karşılıklı anlayışa dayalı yeni birbölgesel sistem misyonu doğrultusunda efor sarf etmek üçüncü tarafların siyasi istismarını engelleyecek yegane yoldur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı