AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı: “Çek ve senetlerin vadesinde ödenmesi esastır”

tarafından
10
AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı: “Çek ve senetlerin vadesinde ödenmesi esastır”

İbraz müddetinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs ortasına isabet eden çeklerin bu tarihler ortasında ödenmemesi halinde yasal takip başlatılamayacağı kararının suiistimale açık olmasından dolayı tüm piyasa oyuncularını olumsuz tarafta etkileyeceğini belirten İsmet Toktaş; “Covid-19 pandemisinin başladığı günden bu yana devletimiz ekonomiyi canlı tutabilmek ismine birçok takviye paketi açıklamıştır. Bu takviyeler bizlere can suyu olmuş, ticari faaliyetlerimizi daha rahat sürdürmemize yardım etmiştir. Lakin bu yeni karar beklenmedik bir sürece taban hazırlamaktadır.

Karar sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, belirtilen tarihler ortasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden evvel karşılıksızdır süreci yada yasal takip yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yapılan duyuru kapsamında, çeklerin vadesinde ödenmesi ve ticari faaliyetlerin sekteye uğramaması hepimizin en büyük temennisidir. Bu noktada unutulmaması gereken değerli bir nokta da; bu kararın suiistimal edilmeye açık olduğudur. Makus niyetli bireyler, kararın verdiği haklardan yararlanarak ödemelerini 1 Haziran tarihine kadar yapmamayı tercih edebilirler. Bu da yeni meseleleri beraberinde getirecektir” dedi.

İsmail Toktaş; “Hizmet vermiş olan kurum ve kuruluşlar vadesinde katiyen ödemelerini almalıdır. Pandeminin yaratmış olduğu bu güçlü koşullarda, bu karar bizleri daha da güç duruma düşürmektedir. Vadeli ödemeler, ticaretin olmazsa olmazı pozisyonundadır. Birçoğumuzun birinci olarak başvurduğu vadeli ödeme sistemi de bilindiği üzere çektir. Firmalar, finansal planlamalarını yaparken, çeklerin gününde ödeneceğini baz alarak hareket etmektedir. Bu kararla, oyunun şuraları beklenmedik bir formda değiştirilmiştir” diye konuştu.

Tahsil edilecek çeklerle, hammadde, aramalı ödemeleri yanı sıra kredi borcu, işçi fiyatları, fatura ve birçok ödemeyi planlayan firmaların suiistimale açık olan bu karar nedeniyle nasıl hareket edeceklerini bilemediklerini belirten AİMSAD İdare Şurası Lideri İsmet Toktaş; “Bu noktada, devletin çeklerini ödeyemeyen firmalara dayanak vermesi gerekmektedir. Alacaklının bu formda ticari bir kayba uğratılması hakikat bir yaklaşım değildir. Vadesi gelen çekin ödemesini yapamayan firmalar için devletin alacaklıya ödemeyi gerçekleştirip, borçluyu kredilendirmesi çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Böylelikle ödemeyi yapacak olan taraf vakit kazanmışken, alacaklı taraf da rastgele bir kayıpla karşı karşıya kalmayacaktır” dedi. Bu sürecin bizler tarafından yönetilebilmesi çok da mümkün gözükmemektedir diyen Toktaş; “Bu karar yalnızca alacak-verecek sürecini değil, tüm iktisat girdilerinde problemler yaratabilecek pozisyondadır. sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı