ABD yönetimine tarihi vesikalarla tokat gibi cevap!

Devlet Arşivleri Lideri Prof. Uğur Ünal, Türkiye’nin 1915 olaylarına ait tezlerinin sağlam evraklara dayandığını belirterek, “gerçekleri merak ediyorsa” ABD Lideri Biden’a evrak gönderebileceklerini açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Lideri Prof. Dr. Uğur Ünal, kelamda soykırım argümanları ile ilgili olarak “belgelerimize itimadımız tam” dedi.

ABD Lideri Biden’ın 24 Nisan’da kelamda soykırım tabirini kullanması ile tırmanan tartışmaları Yeni Şafak’a kıymetlendiren Prof. Ünal, şöyle konuştu:

GERÇEĞE DAYANMAYAN ARGÜMAN UNUTULUR

Reagan 1981 yılında bu ifadeyi kullandı lakin o tarihte daha lider seçilmemişti ve ardından seçildiğinde resmi olarak bu ifadeyi kullanmadı. Reagan 40 yıl evvel bu ifadeyi kullandıktan sonra gerçeğe dayanmayan, tarihe dair her sav üzere bu da unutuldu. Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesini de bu bakış açısıyla değerlendirmeliyiz.

1915 olayları ABD liderlerinin kendi başlarına tanımlayacağı tarihi bir olay değil. Yabancı devletlerin yahut yaşananlara ait hiçbir kelam hakkı olmayanların yaşananları nasıl adlandırdığının bir ehemmiyeti yok. Bu mevzuda değerli olan tarihçilerin söyleyeceği.

GERÇEĞİ İSTEYEN ARŞİVİ İNCELESİN!

Maalesef 1915 olayları, dünya tarihinde üzerinden en fazla yarar elde edilmeye çalışılan mevzuların başında geliyor. Yapılması gereken aslında hayli kolay. Burada gerçeğe ulaşmak isteyen uzmanların bilhassa tarihçilerin başta bizim sahip olduğumuz arşiv olmak üzere bahis ile ilgili tüm devlet ve özel arşivleri incelemesi ve değerlendirmesidir. Yanlışsız olan yaklaşım budur. Arşivlerimiz sonuna kadar açıktır. Tahminen belirli bir müddet kamuoylarının algısını etkileyebilirsiniz. Lakin tarihi gerçekleri değiştiremezsiniz. Türkiye, 1915 olaylarına dair tezlerini epeyce sağlam evraklara dayandırmaktadır. Bu nedenle bu durumda ziyan görecek olan Türkiye değil, temelsiz savın sahipleri olacaktır. Temelsiz tezler yok olmaya mahkumdur.

ARGÜMANLARA KARŞI 34 CİLT

Ermeni meselesiyle ilgili 34 cilt kitap yayınladı Başkanlığımız bugüne kadar. Ayrıyeten 4 bin 643 evraka de çeviri yazıları ile birlikte internet üzerinden ulaşılmasını sağladık. “Tehcire Giden Yol” kitabımız hakikaten 1915 olaylarına dair alanında ortaya konulmuş çok önemli bir eser. Soykırım arayanlar bizim tarihimizde bulamazlar. Yorulmasınlar. Tarihimize, dokümanlarımıza ve kendimize inancımız tamdır.

BİDEN GERÇEK TARİHİ MERAK EDİYORSA İLETİLİR

Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak, sorumluluğumuz kapsamında herkesin bu evraklara erişimini sağladık. Biden’da 1915 olaylarının arşiv dokümanlarına dayalı gerçek tarihini merak ediyorsa herkese olduğu üzere kendisine de elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle iletilir.

Biden’dan sonra ABD senatosunda da bu istikamette bir tasarı adımı atılması mümkün olabilir. Biz, bu tarafta fikir sahibi olan ABD’li senatörlere istedikleri takdirde aslında erişime açık olan binlerce belgeyi ayrıntılarıyla anlatabiliriz. Tarihi gerçek okumak ve yanlış kararlar vermek istemeyen her insanın yapması gerektiği üzere bu birincil kaynakları uygun anlamalarını tavsiye ederim. “Tehcire Giden Yol” isimli yapıtımıza 5 bine yakın sayıda online olarak ulaşılmış bugüne kadar. Ermeni ayaklanmalarını husus alan “Osmanlı Dokümanlarında Ermeni İsyanları” yayınımız ise 3 bin 400’ün üzerinde indirilmiş. Öteki yayınlarımıza da toplamda 7 bin defa ulaşılmıştır. Dünyada bizim sahip olduğumuz sayı ve içeriğe ulaşabilen pek fazla arşiv bulunmuyor.

FATİH SULTAN MEHMET ERMENİ PATRİKHANESİ KURDU

İstanbul Ermeni Patrikhanesi, İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmesinin akabinde Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş ve bağımsızlık tanınmıştır.

Osmanlı, asimilasyonu değil bilakis her milletin ve topluluğun kendi dini ve kültürel özelliklerini koruyup geliştirebileceği bir tertip amaçlamıştır.

ERMENİ MİLLETİNE KARŞI BİR PLAN YOKTU

Soykırım kabahatinin en kıymetli ögesi evvelden planlanmış ve sistematik yani devlet hiyerarşisi içinde uygulanmış olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin o periyot ki arşiv kayıtları incelendiğinde Ermeni milletine karşı planlı ve sistematik bir öldürme niyeti olmadığı açık formda görülebilir.

8 Ekim 1915 tarihli İçişleri Bakanlığı talimatnamesiyle tehcir sırasında Ermenilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için birçok tedbir alınması isteniyor.

TEHCİRDE İHMALİ OLANLAR YARGILANDI

Osmanlı Devleti, tehcir sırasında yaşanan ihmal ve suistimallerin araştırılması için 30 Eylül 1915 tarihinde komiteler kurmuştur. Cürmü olduğu düşünülen resmi vazifeliler misyondan alınmıştır.

Tekrar bu siviller ve resmi vazifeliler Divan-ı Harplerde yargılanmıştır. Divan-ı Harplerde ortalarında asker, polis ve devlet memurlarının bulunduğu bin 673 kişi yargılanmıştır.

BAYAN VE ÇOCUKLAR ZORLA ALIKOYULMAMIŞTIR

Osmanlı Devleti, bayan ve çocukların sıhhat ve güvenliğini çok ciddiye almıştır. Devrin kuralları ve savaş şartlarında bayan ve çocukların yer değiştirmeden en taban seviyede etkilenmesi maksadıyla çeşitli kıymetler alınmıştır.

Yol ve hava kaidelerinin uygun olmadığı durumlarda bayan ve çocukların sevki yapılmamıştır. Ayrıyeten bayan ve çocuklar hiçbir koşul altında zorla alıkonulmamıştır.

MEMLEKETLER ARASI KOMİTE KURULMASINI ÖNERDİ

Osmanlı Devleti, Şubat 1919’da tehcirin sebeplerinin araştırılması emeliyle memleketler arası tarafsız bir hukuk komitesi oluşturulmasını önermiştir. Bu hedefle İsveç, Hollanda, İspanya, Danimarka hükumetlerine nota gönderilerek komiteye üye göndermeleri istenmiştir. Oluşturulacak komite, devletin aldığı tehcir kararının nedenlerini ve yaşananlarını şeffaflık içinde araştırma talihine sahip olacaktı.

Tüm masrafları Osmanlı Devletince karşılanacak çalışma ne yazık ki ismi geçen ülkelerin üye bildirmemesi nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

İHANETLERİ TESPİT EDENLERİ KAPSIYOR 

27 Mayıs 1915’te çıkarılan yer değiştirme kanunu savaş esnasında “casusluk ve ihanetleri tespit edilen köy ve kasabaların öbür bölgelere yerleştirilmesini” kapsar ve rastgele bir dini yahut etnik kümesi belirtmez.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM 

8 Ekim 1915 tarihli İçişleri Bakanlığı talimatnamesiyle tehcir sırasında Ermenilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması isteniyor. Vazifelilerden bunun için gerekli tedbirlerin alınması talimatı veriliyor.

1673 MİSYONLU YARGILANDI 

Osmanlı, tehcir sırasında yaşanan ihmal ve suistimallerin araştırılması için 30 Eylül 1915 tarihinde kurul kurdu. Divan-ı Harplerde ortalarında asker, polis ve devlet memurlarının da bulunduğu bin 673 kişi yargılandı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR LİDERİ SEKMEN’DEN TOKAT ÜZERE CEVAP!

Erzurum Büyükşehir Belediye Lideri Sekmen ise, ABD Lideri Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesini lanetleyerek, tarihi vesikalarla tokat üzere yanıt verdi.Erzurum Büyükşehir Belediye Lideri Mehmet Sekmen, mevzuyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Ermeni diasporasının alçak oyunlarına alet olan ABD idaresini, bebek, çocuk, bayan ve yaşlı demeden savunmasız ve günahsız 30 bin Müslüman-Türk ahalinin Ermeni çeteleri (Hınçak, Taşnak ve Ramgavar) tarafından hunharca katledildiği vatan kenti Erzurum’dan şiddetle telin ediyoruz. Kelamda Ermeni soykırımı argümanları safsatadan ibarettir. 24 Nisan tarihi bir palavranın anıldığı gündür. Asıl soykırım Ermeni çeteleri tarafından Anadolu’da yapılmıştır. ABD Lideri Biden’ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetliyoruz. Ermeni çeteleri, Doğu’da, Erzurum’da, Cinis’te, Tazegül’de, Alaca ve Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy ve Horasan’da ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirmiştir. Memleketler arası hukuk kurallarını çiğneyen ABD Lideri Biden, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919’da Erzurum’da soykırımın yapıldığı yerleri, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere’yi gezerken ‘İsa’nın kulları nasıl bu türlü bir katliam yapabildiler’ itirafında bulunmuştur. Hal böyleyken ABD Başkanı’nın palavra ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!”KAYNAK: YENİ ŞAFAK